Raamatukogu

Kooli raamatukogu on avatud
E-N 8.15-16.00

R 8.15-15.00

Riksweb veebikataloog


KOHILA GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

1. Raamatukogu lugejaks võivad olla kõik Kohila Gümnaasiumi õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal.

2. Lugejaks registreeritakse õpilasi õpilaspileti või klassinimekirja alusel, õpetajaid, haldus- ja teenindavat personali isikut tõendava dokumendi alusel.

3. Lugejad taasregistreeritakse alates iga aasta 1. septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber ega laenutata neile kirjandust enne raamatute tagastamist raamatukogule.

4. Kooliraamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, koopiate tegemine – on tasuta.

5. Kooliraamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid nii raamatukogus kasutamiseks kui ka koju.

6. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal kasutamiseks (teatmeraamatud, entsüklopeediad), ajalehti, eriti väärtuslikke ja haruldasi ainueksemplare. Erandjuhul (uurimistööde, ulatuslike referaatide ja koopiate tegemiseks) laenutatakse nimetatud teavikuid koju 1-3 päevaks.

7. Koju laenutatud raamatute tagastustähtaeg on kolm nädalat, ajakirjadel ja auvistel 1 nädal; õpikud laenutatakse kogu õppeaastaks.

8. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada ka korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud lugeda teised lugejad.

9. Tagastamata (kaotatud) või rikutud raamatud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega. Kaotatud õpiku eest tuleb tasuda momendil kehtiv õpiku müügihind, et oleks võimalik kaotatu asemele soetada uus õpik.

10. Raamatukogu kasutamiseeskirja korduvalt rikkunud lugejalt võib raamatukogu kojulaenutamise õiguse ära võtta. 

11. I – IV klasside õpikud laenutatakse klassijuhataja vahendusel õppeaasta algul kogu klassile korraga õppeaastaks. Õpiku kättesaamisel on õpilane kohustatud kirjutama õpiku tagakaane siseküljele oma nime ja õppeaasta. Laenutatud õpikud tagastatakse õppeaasta lõpul klassijuhatajale, kes annab need üle raamatukogule. 

12. V – XII klasside õpilastele  laenutatakse õpikud augusti teisel poolel otse raamatukogust  (kaasa võtta õpilaspilet). Õpikute laenutusgraafiku kohta pannakse teated üles kooli kodulehele ja avalikesse kohtadesse. Õpilased, kellel on eelmisest õppeaastast võlgu raamatuid või õpikuid, ei saa uusi õpikuid laenutada enne võlgade likvideerimist.

13. Klassi lõpetamisel tagastab iga V – XII klassi õpilane oma õpikud ise raamatukokku.

14. Alg- ja põhikooli töövihikud saavad õpilased kätte 1. septembril klassijuhataja käest.  Gümnaasiumiõpilased ostavad töövihikud raamatukogust sularaha eest või esitavad pangaülekande koopia.

13. Kohila Gümnaasiumi raamatukogu on avatud  tööpäevadel kella 8.15–16.00, reedeti 8.15–15.00. Raamatukogus ei viibita üleriietes ega välisjalatsites, ei sööda ega häirita oma tegevusega teisi lugejaid.