Infomaterjal „Korduma kippuvad küsimused COVID-19 kohta: lapsevanemale, koolijuhile, õpetajale, õpilasele“ 

09.03.2020

Haridus- ja Teadusministeerium on koolidele edastanud infomaterjali „Korduma kippuvad küsimused COVID-19 kohta: lapsevanemale, koolijuhile, õpetajale, õpilasele 

28.02.2020

Seoses COVID-19 viiruse esimese juhtumiga Eestis on Terviseamet andnud koolidele juhised kuidas käituda.

Lähtuvalt neist
soovitab kooli juhtkond meie kooli õpilastel, kes koolivaheajal külastasid Itaaliat, Kanaari saari, Hiinat või teisi Aasia riike, kaks nädalat pärast Eestisse saabumist õppida kodus. Õpilastel või nende vanematel palume puudumisest teavitada klassijuhatajat eKooli kaudu. Informatsioon õppesisu, tunnikirjelduste ja ülesannete kohta on leitav eKooli keskkonnas.

Lisaks teatame, et  Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud info põhiselt, ei nõua olukord hetkel erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, jälgime meie koolis piisknakkuste ennetusmeetmeid.

Meie koolis

  • oleme teavitanud Terviseameti soovitustest töötajaid;
  • puhastusteeninduse valdkonna töötajad täidavad Terviseameti poolt koolidele antud juhiseid;
  • koolis on klassides olemas käte desinfitseerimiseks vahendid;
  • koolis õhutatakse ruume;
  • medõed saadavad koolis haigestunud lapsed koju.

Mida saab teha lapsevanem?

  • Selgitada kodus kätepesu olulisust;
  • jälgida tähelepanelikult oma lapse tervislikku seisundit ning jätta halva enesetundega või haigustunnustega laps koju, teavitades sellest eKooli vahendusel klassijuhatajat;
  • püüda märgata ja vajadusel toetada last kui erinevatest meediaallikatest saadav info peaks mõjutama lapse meeleseisundit;
  • olla ise teemaga kursis jälgides Terviseameti poolt edastatavat infot.

Hoiame üksteist!
Kirsti Solvak
Direktor