September – võõrkeelte kuu Kohila Gümnaasiumis.

September oli meie koolis võõrkeelte kuu. Vastavalt koolis õpetatavatele keeltele jagunesid nädalad fookusega vene, saksa, inglise, hispaania ja soome keelele.

Juba esimesel koolinädalal võtsid meid vastu erinevates keeltes tervitused ja naljad seintel. Kogu kuu vältel iga nädala alguses võõrkeelset menüüd lugedes sai koolipere proovile panna oma erinevate keelte oskust. Ainetundides lõimiti jooksvalt infot riikide ja keelte kohta, lauldi, vaadati filme, loeti põnevaid stende.
Gümnaasiumiaste kuulas külalisi Dream Foundation`ist, käidi Peeter I majamuuseumis Kadriorus, kinos Tallinnas. Algkoolilapsed mängisid erinevate maade mänge meie vabatahtlikku Anna ja II-III kooliastme õpilaste juhendamisel.
Hageri majas vaadasid õpilased näitust vene suveniiridest, vana maja poolel Kohilas aga tutvuti suveniir Matrjoška ajalooga ning vaadati filmi valmistamisest. Tore oli algklassilastel Matrjoškasid ise kujundades neid värvida ning teha loodust rõõmsa näituse.

   


Kuu teisel poolel tekkis koolimaja seintele ülespanek koolinädalate jooksul inglise keele tundides loodud omaloomingulistest luuletustest, mida konkursi korras kaasõpilased ka hinnata said.
Võõrkeelte kuu lõpus tähistasime Euroopa keeltepäeva viktoriiniga põhikoolile meie võõrkeelte kohta. Kuu viimasel päeval toimus Kohila ja Tallinna vabatahtlike eestvedamisel ning gümnaasiumiõpilaste abistamisel Keelefestival ” 80 minutiga ümber maailma”, millest võtsid osa meie 5.-8. klassid. Kuu lõpetas algkooliklasside võõrkeeltekontsert Tohisool, kus osalesid seal õppivad 3. klassid ja suuremate, 5.- 12. klassi õpilaste meeleolukate etteastetega kontsert suure maja aulas.

Tekst: Veronica Kosenkranius