Sõprusklassid 4.d ja 7.b

Novembrikuu on ettevõtluskuu ning selle raames kohtusid sõprusklassid 4.d ja 7.b. Klassijuhatajad Elerin Kaselt ja Elo Õun muljetavad tegemistest nii:

Nagu ütlevad laulusõnad “… käib töö ja vile koos …” meil käisid nad küll eraldi, aga siiski tihedalt teineteise kannul. 14. novembril külastasid seitsmendikud 4.d klassi eesti keele tundi, kus tutvustati noorematele õpilastele enda koostatud uurimistöid. Peale põgusat tööde tutvustust võtsid seitsmendikud üle juhendaja rolli ning abistasid neljandikke uurimisküsimuste sõnastamisel, samuti pöörati tähelepanu õigekirjale ning korrektsele käekirjale.

19. novembril kohtusid sõprusklassid taas. Seekord oli kohtumispaigaks spordisaal, kus toimusid sportlikud tegevused, lähtume siiski motost “Terves kehas terve vaim”.  Sportlike tegevuste eel tutvustas 7.b klassi õpilane Mattias Reinaas kaasõpilastele oma hobi. Kõneledes oma treeningutest, võistlustest ning kuidas oma aega planeerida, et olla ühteaegu edukas nii koolis kui ka spordis.