4. klassides valmis 100 uurimistööd

Igal sügisel alustab 4. klass koostama oma esimest uurimistööd. Sellel aastal alustas 104 last ja kevadeks valmis 100 tööd.

Informaatika tunnis õpime lastega arvutialast õigekirja, esitluste koostamist, diagrammide koostamist ja tööde vormistamist ning kõiki neid oskusi kasutades saavad maikuu lõpuks valmis uurimistööd.

Sügisel valitakse koos ema-isaga üks vahva teema, mida hakatakse uurima. Esimeseks tehakse valmis küsitlus, mida jagatakse oma koolikaaslastele ja seejärel tehakse küsitlustulemustest kokkuvõte. Seejärel valmivad töödele sissejuhatused ning põhiosa ja kokkuvõte. Kui teoreetiline osa valmis, siis alustame diagrammide tegemisega. See on töö kõige põnevam osa, aga ka üks keerukamaid.

Kui tööd on valmis, tuleb hakata tegema oma töö kohta esitlust ja kaitsekõnet. Maikuus toimuvad klasside sisesed uurimistööde kaitsmised/tutvustused. Sealt valitakse igast klassist välja 2 tööd, mida kantakse ette meie kooli minikonverentsil.

Sellel aastal esinesid minikonverentsil: Nicole Närep „Kokkupuuted hobuste ja ratsutamisega Kohila Gümnaasiumis”; Serge Rosenštok „Laste kodused kohustused”; Lukas Aus „Minu ja minu vanaema kooliaja erinevused”; Maribelle Kamsol „Kui palju aega kulub kodus 3.b ja 3.c klassi õpilastel“; Laura Lisett Tamverk „Mis kell lähevad 4.c ja 4.d klassi õpilased magama”; Jaagup Pajumets „Millega tulevad 4.a ja 4.b klassi lapsed hommikul kooli”; Jaan Eerik Maasalu „4. klasside õpilaste muusikakuulamise harjumused ja lemmikmuusika”; Lore Kesküla „Laste taskuraha ja selle kasutamine”; Janre Puuorg „Lego klotsidega mängimine Kohila Gümnaasiumi 2.c ja 5.c klassis”.

Suure panuse tööde valmimisse andsid ka kõik 4. klasside klassijuhatajad – Merle Bachfeldt, Elerin Kaselt, Taili Vahesaar, Kreet Aun ja Riina Annilo. Aitäh kõikidele, kes selles mahukas ettevõtmises osalesid!

Tekst: Merike Tiidrus

Suur tänu kooli poolt õpetaja Merike Tiidrusele, kes läbi terve õppeaasta 4. klassi uurimistööde valmimist veab ning kevadel minikonverentsi korraldab!