Sõprusklassid 4.d ja 7.b

Novembrikuu on ettevõtluskuu ning selle raames kohtusid sõprusklassid 4.d ja 7.b. Klassijuhatajad Elerin Kaselt ja Elo Õun muljetavad tegemistest nii:

Nagu ütlevad laulusõnad “… käib töö ja vile koos …” meil käisid nad küll eraldi, aga siiski tihedalt teineteise kannul. 14. novembril külastasid seitsmendikud 4.d klassi eesti keele tundi, kus tutvustati noorematele õpilastele enda koostatud uurimistöid. Peale põgusat tööde tutvustust võtsid seitsmendikud üle juhendaja rolli ning abistasid neljandikke uurimisküsimuste sõnastamisel, samuti pöörati tähelepanu õigekirjale ning korrektsele käekirjale.

19. novembril kohtusid sõprusklassid taas. Seekord oli kohtumispaigaks spordisaal, kus toimusid sportlikud tegevused, lähtume siiski motost “Terves kehas terve vaim”.  Sportlike tegevuste eel tutvustas 7.b klassi õpilane Mattias Reinaas kaasõpilastele oma hobi. Kõneledes oma treeningutest, võistlustest ning kuidas oma aega planeerida, et olla ühteaegu edukas nii koolis kui ka spordis.

 

Toimus esimene marditurg!


Reedel, 9. novembril toimus Kohila Gümnaasiumis marditurg. Seda esimest korda. Turg avas oma uksed aulas, kus meeleoluks mängis mõnus muusika. Müüjateks olid seekord põhikooli õpilased. Kogu kaup oli laste endi tehtud. Osta sai laste enda käsitööd. Väga soojalt võeti vastu erinevad maiustused ja küpsetised. Need olid tõesti maitsvad ja ostjaid jagus. Oli üks tore ettevõtmine!

1.a ja 5.a sõprusklasside klassihommik

Ettevõtluskuul on üheks toredaks üleskutseks, et iga põhikooli klass otsiks endale sõprusklassi algklasside hulgast.
1.a klassile pakkus oma sõbrakäe 5.a klass. Esimeseks ühistegevuseks otsustasime maha pidada klassihommiku. 5.a tüdrukud olid ette valmistanud mitu mängu ja võistlust, millest väiksemad rõõmuga osa võtsid. Parimatele olid ka auhinnad.Tegevuste vahepeal sõime ühiselt kaetud laualt head ja paremat. Saatsime 5.a ära tänusõnade ja sooviga, et võtame kevadel veel koos midagi ette.

3.c, 7.c ja 9.a sõprusklasside kogunemine

Kohila Gümnaasiumis on käimas ettevõtlikkuse kuu. Seda kuud koordineerib algklasside ainekomisjon. Üheks selle kuu üleskutseks oli, leiame algklasside klassidele sõprusklassid põhikoolist. Täna kohtusid 3.c klassi õpilased oma sõpradega ning nende muljed on õpetaja Merike Tiidrus kirja pannud järgnevalt:
 
Meie klass oli varem omale sõbrad leidnud praegusest 9.a klassist ja nendega me ka koostööd jätkame ning uuteks sõpradeks said meile 7.c klassi õpilased.Täna oli meie esimene suur ühine kohtumine. Kohtumiseks valisime spordihoone aeroobikasaali. Kuigi ruumi oli vähe ja inimesi palju, siis nagu vanasõna ütleb HÄID LAMBAID MAHUB PALJU ÜHTE RUUMI kehtis ka meie puhul.
 
Esmalt tuli leida endale sõber, selleks kasutasime erinevate suurustega mängukaarte. Kui sõbrad leitud, alustasime mängimisega. Igasse gruppi kuulus üks 3.c klassi, 7.c klassi ja 9.a klassi õpilane. 
 
Esimene mäng oli koos pisikeste mesilastega ehk BeeBotidega. Õpetaja luges mõistatuse ja lapsed programmeerisid mesilase nii, et ta liikus ise õige vastuse juurde. Mõned mõistatused olid raskemad, nendele mõtlesid vastuseid vanemad lapsed ja kergematele nooremad. Põnevust oli palju ja tihti ei tahtnud mesilane kuidagi minna õige vastuse juurde. Aga lapsed olid elevil ja rõõmsad.
 
Teiseks ühiseks tegevuseks oli ajalehest läbipugemine. Laps sai ajalehest ühe lehe ja eesmärk oli kõik koos sellest ajalehest läbi saada. Vot, see oli pähkel. Kõige kiiremad olid Aiden, Lisete ja Karl Robert. Lõpuks, kui õpetaja oli vihje andnud, siis hakkas ka teistel asi õnnestuma.
 
Kahjuks sai aeg väga kiirelt otsa ja oli aeg lahku minna. Kindel on see, et me kohtume veel ja veedame koos põnevalt aega. Iga osaleja sai enne järgmisesse tundi minekut kommi süüa.
 
3.c klass tänab: õpetaja Ulvi Mägi, Veronica Kosenkraniust, huvijuht Veronika Paletzkyt, vabatahtlik Anjat, haridustehnoloog Lili Kesa ja arendusjuht Janika Volgat! Suur aitäh, Kohila Lasteaed Sipsik: tänu teile jätkus meil igale rühmale BeeBot kasutada. Ja loomulikult täname kõiki meie uusi ja vanu sõpru!

Oktoober oli digiturvalisuse ja koostöö kuu

Oktoober oli digiturvalisuse ja koostöö kuu. Turvalise interneti kuul oli kooli kutsutud mitmed külalislektorid. 5. ja 6. klassidele rääkisid politseinikud digiturvalisusest, küberkiusamisest, postitustest internetis. 7., 8., 9. ja 11. klassidele rääkis Raido Orumets küberturvalisusest. 10. ja 12. klassidele toimus samal teemal loeng Rynaldo Puusepa eestvedamisel.
Vanematele klassidele räägiti, kuidas kaitsta isikuandmeid, kuidas vältida ja mida teha võimaliku küberkiusamise puhul, millised ohud võivad tekkida internetis jne. Lektorid tõid erinevaid näiteid elust. Õpilased kuulasid suure huviga ja avaldasid ka oma arvamust.

Multimeediumi valikkurususe tunnis valmistati plakateid õpetlike nõueannetega, kuidas internetis turvaliselt toimetada. Valminud tööd paigutati hiljem kooliperele tutvumiseks koridori seintele. 10. klassi õpilased koostasid väikestes töörühmades veel väga huvitavaid õppemänge Bee Botidega, mida edaspidi saavad kasutada nooremad õpilased teistes ainetundides.


Inglise keele tunnis valmisid 10. klassi õpilastel plakatid teemal, kuidas sotsiaalmeedias käituda ja millised on ohud filmi „Social Animals“ põhjal. Algklasside õpilased vaatasid koos klassijuhatajatega videoid turvalise interneti kasutamise kohta. Aktiivset kasutust leidis erinevates ainetundides Miksikese keskkond.

Digiturvalisuse ja koostöö kuust ei puudnud ka sport. Hea näide koostööst oli 16. oktoobril toimunud õpilaste ja õpetajate vaheline korvpallimäng. Mäng oli väga põnev ning sellel korral lõppes pingeline lahing õpetajate võiduga.

Digiturvalisuse ja koostöö kuud vedasid meie tublid matemaatikud Õnne Rõõmus, Margot Sarv, Silva Luuk, Marliis Ojala ja Sirje Laansoo.

September – võõrkeelte kuu Kohila Gümnaasiumis.

September oli meie koolis võõrkeelte kuu. Vastavalt koolis õpetatavatele keeltele jagunesid nädalad fookusega vene, saksa, inglise, hispaania ja soome keelele.

Juba esimesel koolinädalal võtsid meid vastu erinevates keeltes tervitused ja naljad seintel. Kogu kuu vältel iga nädala alguses võõrkeelset menüüd lugedes sai koolipere proovile panna oma erinevate keelte oskust. Ainetundides lõimiti jooksvalt infot riikide ja keelte kohta, lauldi, vaadati filme, loeti põnevaid stende.
Gümnaasiumiaste kuulas külalisi Dream Foundation`ist, käidi Peeter I majamuuseumis Kadriorus, kinos Tallinnas. Algkoolilapsed mängisid erinevate maade mänge meie vabatahtlikku Anna ja II-III kooliastme õpilaste juhendamisel.
Hageri majas vaadasid õpilased näitust vene suveniiridest, vana maja poolel Kohilas aga tutvuti suveniir Matrjoška ajalooga ning vaadati filmi valmistamisest. Tore oli algklassilastel Matrjoškasid ise kujundades neid värvida ning teha loodust rõõmsa näituse.

   


Kuu teisel poolel tekkis koolimaja seintele ülespanek koolinädalate jooksul inglise keele tundides loodud omaloomingulistest luuletustest, mida konkursi korras kaasõpilased ka hinnata said.
Võõrkeelte kuu lõpus tähistasime Euroopa keeltepäeva viktoriiniga põhikoolile meie võõrkeelte kohta. Kuu viimasel päeval toimus Kohila ja Tallinna vabatahtlike eestvedamisel ning gümnaasiumiõpilaste abistamisel Keelefestival ” 80 minutiga ümber maailma”, millest võtsid osa meie 5.-8. klassid. Kuu lõpetas algkooliklasside võõrkeeltekontsert Tohisool, kus osalesid seal õppivad 3. klassid ja suuremate, 5.- 12. klassi õpilaste meeleolukate etteastetega kontsert suure maja aulas.

Tekst: Veronica Kosenkranius