Kohila Gümnaasiumi visioonipäev 2018 (24. märts 2018)

Visioonipäeva eesmärgiks on koostöös kogukonnaga muuta õpe enam õpilast kaasav, motiveeriv ning elulähedane. Oleme koolis avatud dialoogile kogukonnaga ning loodame aktiivset kaasa rääkimist kooli arengus.

Sellest tulenevalt soovime leida töötubades vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Kuidas ergutada meie noorte ettevõtlikkust?
  • Kuidas toetada noorte loovuse avaldumist?
  • Kuidas innustada noori olema enda kodukandi fännid ja pärandkultuuri edasikandjad?
  • Kuidas IKT abil õppimist mõjusamaks muuta?
  • Kuidas huvihariduse ja üldhariduse vahel sünergiat luua?
  • Kuidas muutunud õpikäsituse uuendusi ellu rakendada?

Visioonipäev on jagatud kolmeks mooduliks:
I moodul: avastame, mis toimib meie koolis hästi ja unistame, millist arengukeskkonda tahame luua tulevikus.
II moodul: arutleme teemagruppides, kuidas meie jaoks olulistes valdkondades koolielu edendada ja noorte arengut toetada.
III moodul: jagame, milliseid muudatusi tahame algatada ja planeerime järgmised sammud tegevuste elluviimiseks.

Visioonipäeva juhib Harald Lepisk (inspiratsioon.ee). Toimumist toetab SA Innove Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Ootame osalema lapsevanemaid, õpilasi, õpetajaid, vilistlasi, ettevõtjaid, haridus-, kultuuri- ja noorsootöö valdkonnas tegelevaid inimesi ja kõiki neid, kellele läheb korda meie noorte ja kooli käekäik 24. märtsil 2018 kl 9.30-17.00 Kohila Gümnaasiumis.

Lisainfo: Janika Volga janika.volga@kohila.edu.ee