Tagasi Kooli kingitus Eestile

Tagasi Kooli kinkis Eestile 2017-2018. õppeaastal 100 e-külalistundi. Kingituse sihiks oli innustada kooliõpilasi mõtestama Eesti ühiskonnas toimuvat, unistama ja andma ideid Eesti elu paremaks loomisel.

E-külalistunnid on külalistunnid, kus külalisõpetaja jõuab koolitundi ülekande abil. See tähendab, et korraga võib üks tund toimuda igas koolis ja klassis üle Eesti. E-külalistund on interaktiivne, näiteks saavad õpilased külalisõpetajale edastada küsimusi tunni ajal või enne tundi ühise jututoa abil.

Ka meie koolist on e-külalistundides osalemine olnud väga aktiivne. 11. mail toimus viimane e-külalistund ja seda andis meie Eesti Vabariigi President proua Kersti Kaljulaid. Sellest tunnist kutsuti Kadriorgu otse osasaama ka 20 õpetajat ja õpilast üle Eesti. Kutse sai ka meie kooli õpetaja Merike Tiidrus ja endaga kaasa kutsus ta gümnasistid Mirell Vinnali ja Desiree Talve.

See oli kohtumine, mis jääb meie mällu igaveseks. See tund kõnetas ja pani mõtlema milline on Eesti 25 aasta pärast.

Meiegi kohapeal tegime koolitundi ja saime õppida küsimusi esitama. Iga külaline sai töölehe, kus oli kirjas 14 küsisõna ja iga küsisõna juurde tuli mõelda selles sõnaga algav küsimus. Peab tunnistama, et see oli päris keerukas ülesanne ja pani ikka tõsiselt mõtlema. Peale ülekande lõppu saime anda tagasisidet, millised tunnid on meile kõige enam meeldiud ja kuidas need on meid ja meie lapsi arendanud. President kuulas ja rääkis meiega kaasa. Seejärel tegime mälestuseks ühe ühispildi ja suundusime Presidendi Kantselei maja ekskursioonile. Saime kuulda põhjalikku ajalugu ja seda, mis ja kus hetkel selles majas toimub.

See oli üks kogemus, mis meid rikastas ja kindlasti jääb meile mälestuseks terveks eluks.

Aitäh, projekti eestvedajatele ja ootame juba uusi projekte!

Sajandat e-tundi saab vaadata siit.