Toitlustuskulude tasumise kord

1. veebruarist 2018 uuenes toitlustuskulude maksmise kord. Omaosaluse summa seoses uuenenud korraga ei muutunud! Lapsevanema omaosalusena tasutav summa makstakse hiljemalt toitlustamisele eelneva kuu 25. kuupäevaks (see teade sai saadetud juba 8. jaanuaril). Omaosaluse tasumata jätmisel ettenähtud kuupäevaks kaotab 5.-12. klassi õpilane õiguse koolilõunale kuu viimasel 4-6 koolipäeval, sõltuvalt kuu toidupäevade arvust.

Kohila vallavalitsuse poolt kehtestatud määrusega on võimalik tutvuda kooli kodulehel valiku Koolielu > Toitlustamine.