Tööpakkumised

KOHILA GÜMNAASIUM

 • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast;
 • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust.

Pakume tööd KÄSITÖÖ- JA KODUNDUSE ÕPETAJALE

osaline koormus, 12 tundi

Tööülesanded:

 • käsitöö- ja kodunduse tundide läbi viimine vastavalt kooli- ja riiklikule õppekavale;
 • õppenõukogudes osalemine;
 • koostööürituste ettevalmistamine ja läbi viimine.

Pakume:

 • töötamist ettevõtlikus, keskkonnahoidlikus, koostööd ja isamaalisust väärtustavas organisatsioonis;
 • võimalusi viia läbi lõimitud õpet tehnoloogiaõpetuse ja muude õppeainetega;
 • mentori tuge ja vahvaid töökaaslasi;
 • õppivas organisatsioonis personaalse õpiraja kujundamist tööandja toel.

Küsi julgelt lisainfot telefoni või e-kirja teel. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.

__________________________________________________________________

Ootame oma kollektiivi tööle MATEMAATIKAÕPETAJAT UKRAINA LASTELE

Tööülesanded: matemaatika tundides ukraina keelt kõnelevate õpilaste õppe toetamine, konsultatsioonide andmine, eesti keeles õpetavate õpetajate töö toetamine. 

Pakume:

 • võimalust õppida töö käigus eesti keelt;
 • luua meie koolis ukraina õpilastele toetav keskkond ja võimaldada neil suhelda täiskasvanuga koolis ka oma emakeeles;
 • toetavat töökollektiivi, kellel on väga hea ja positiivne koostöökogemus Ukrainast saabunud õpetajatega.

Küsi julgelt lisainfot telefoni või e-kirja teel. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.

______________________________________________________________________

Ootame oma kooliperre EESTI KEELE  ÕPETAJAT UKRAINA LASTELE

Ootused kandidaadile:

 • hea suhtlemis- ja koostööoskus;
 • kannatlikkus ja positiivsus;
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele;
 • soov töötada lastega.

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.


Ootame oma kooliperre ASENDUSÕPETAJAT

Tööülesanded: töö sisuks on puuduva õpetaja asendamine, klassile ettevalmistatud õppematerjalide edastamine, järelvalve tagamine, õppimiseks sobiva õhustiku loomine ning eKooli puudujate ja tunni sisse kandmine.
Töökoht eeldab sõbralikkust, täpsust, koostöö- ja head enesekehtestamise oskust.

Pakume: 

 • vaheldusrikast ja arendavat tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis;
 • kolleegide toetust;
 • võimalust olla koolipere liige, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust.

Töö sobib ka üliõpilasele, sest on võimalik teha kokkulepped kindlal töönädala päeval töötamise osas. Sellisel juhul muidugi on töö osalise koormusega.

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.