Tööpakkumised: eripedagoog

KOHILA GÜMNAASIUM

  • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast ja Raplamaa parim koolilõuna;
  • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust.

Ootab oma kasvavasse kooliperre:

Eripedagoogi (koormus 2,0).

Töö kirjeldus: Tööülesanneteks on erimetoodikaid kasutades toetada erivajadustega laste arengut eriklassis ja õpiabi tundides, õppetundide läbiviimine eriklassis, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja juhendamine.

Nõuded kandidaadile:

  • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus või selle omandamine;
  • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
  • soov töötada lastega;
  • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele;
  • empaatilisus.

Tööle asumise aeg on 23.08.2021.

 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 19.04.2021 (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: personalijuht Kristi Laanemets tel 58865144