Tööpakkumised

KOHILA GÜMNAASIUM

 • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast;
 • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust;

ootab oma kooliperre:

HALDUSJUHTI

Tööülesanded:

 • koolimaja ja kooli vara korrashoid ning remonditööde korraldamine,
 • territooriumi heakorra tagamine,
 • kooli heakorra eest vastutava personali töö koordineerimine ja juhendamine,
 • kooli arendustöös osalemine,
 • hangete läbiviimine.

Ootused kandidaadile:

 • B kategooria juhtimisõigus,
 • arvuti kasutamise oskus,
 • hea koostööoskus ja pingetaluvus,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele,
 • kiire, täpne ja korrektne,
 • kasuks tulevad kogemused ehitusvaldkonnas.

Sul on võimalus olla:

 • kaasaegse töökeskkonna kujundaja ning looja,
 • motiveeritud ja toetavate töötajate kolleeg.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis. Konkurss kestab kuni sobiva kandidaadi leidmiseni. Tööle asumise aeg on 20.02.2023.

Sooviavaldus ja  CV palume saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info direktor: tel 53401299


LOODUSAINETE ÕPETAJAT

Ootused kandidaadile:

 • soov õpetada loodusaineid läbi praktiliste tegevuse,
 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis.  Tööle asumise aeg on märts 2023.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10.02.2023 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info direktor: tel 53401299.


ERIPEDAGOOGI

Töö kirjeldus: tööülesanneteks on erimetoodikaid kasutades toetada erivajadustega laste arengut väikeklassis ja õpiabi tundides, õppetundide läbiviimine väikeklassis, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja juhendamine.

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastavat haridust või selle omandamist,
 • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust,
 • soovi töötada lastega,
 • orienteeritust meeskonnatööle ja avatust uuendustele.

Tööle asumise aeg on jaanuar 2023. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.