Tühi kõht ei tohi last koolis vaevata

Söögivahetund on paljudele õpilastele üks tähtsamaid osi koolipäevast, eriti poistele. Üks noormees kirjutas küsitluses muheda repliigi: „Tervet koolipäeva ei saa õpilane söömata olla, sest siis ei suuda ta tundides keskenduda ja võib tekkida olukordi, kus hakkab tühja kõhu pärast viimastest tundidest „poppi“ tegema.“

Koolitoit annab koolielus palju kõneainet ja tekitab diskussioone. Üle-eelmisel õppeaastal oli koolitoidu teema Kohila gümnaasiumis korduvalt päevakorral ning selle üle arutleti palju. Kuna õpilasi toitlustas eraettevõte, mis huvitus eelkõige kasumist, aga mitte õpilaste heast toitlustamisest, siis tekkisid mitmed probleemid.

2009. aastal tehtud Andy Merisaare uurimistööst „Koolilõuna Kohila gümnaasiumis“ selgus, et X-XI klassi õpilastele jäi toidu kogus pikal koolipäeval väikeseks ning osa õpilastest soovis täiendavat söögikorda. Enamik vastanutest arvas, et kooli toidul pole viga midagi, kui välja jätta see, et süüa antakse vähe. Tehti ettepanek, et võiks olla iseteenindus ja õpilased saaksid tõsta endale sobiva toidukoguse, et kõht täis saaks. Avaldati ka arvamust, et toidumenüü võiks olla rikkalikum.

Seda, et koolitoit oleks kõigile meeltmööda, arvatavasti ei saavutata. Kuna  poiste ja tüdrukute ning perekondade toitumisharjumused on erinevad, siis kõigile sobivat menüüd koostada ei ole võimalik.

Kui rääkida tervislikust toidust, siis paljud teise ja kolmanda kooliastme (IV-IX klass) õpilased krimpsutavad selle jutu peale nina. Aeg-ajalt juhtub, et täiskasvanute arvates maitsva  ja tervisliku toidu jätavad õpilased kõige enam järele ning eelistatakse kiirtoite meenutavaid sööke. Vanemate kiire elutempo ja kiirtoit ning vähene aeg, kus kogu pere on kodus ümber toidulaua, mõjutab laste toitumisharjumusi ja mitte alati tervisliku toidu kasuks. Koolil on ka tervisliku toitumise harjumuse kujundamise  osas täita oluline roll.   

Aasta jooksul on toimunud siiski positiivsed muutused. Tervislik toit on tasapisi õpilastele omasemaks saamas ja söögikultuur paremaks muutunud. Eelmisest õppeaastast on Kohila gümnaasiumi õpilaste toitlustamises suured muudatused. Koolisöökla on nüüd Kohila vallavalitsuse alluvuses ning koolil on senisest suurem  sõnaõigus söökla tegevuses ja arengus.

Õpilased on avaldanud arvamust, et Kohila koolis on õpilaste toitlustamine päris hästi edenenud ning koolitoit on varasemaga võrreldes paremaks muutunud. Õpilaste uurimistöödest ja küsitlustest selgus, et vähesed olid koolitoidu suhtes kriitilised. Enamiku õpilaste arvates on toit nüüd maitsvam ning portsjonid suuremad. On poisse,  kes  tahaksid veelgi suuremat portsjonit. Eelistatakse kartuliputru, hakklihakastet, pihve, frikadellisuppi.

Rahulolematud on põhiliselt teise ja kolmanda kooliastme tüdrukud, kes on toidu suhtes valivamad ning eelistavad supi ja prae asemel süüa puhvetist ostetud saiu… Tüdrukute söömist koolisööklas mõjutab ka sõbrannade arvamus. Algklasside õpilaste seas on aga neid, kes soovivad koolisööklas süüa friikartuleid ja hamburgerit.  

Varasemaga võrreldes  on rohkem puu- ja juurvilju ning toorsalateid, mida saab õpilane endale sobiva koguse võtta.  On mahla- ja piimaautomaadid, tulenevalt sellest on piima tarbimine suurenenud. Varem kallati piim klaasidesse ning pikaajalise seismise tulemusena muutus piim põlualuseks ja vähesed õpilased võtsid piima. Nüüd juhtub aeg-ajalt, et piimaautomaadis olev piim on ära joodud. Ei ole enam piima raiskamist.

Kuna paljud õpilased hommikuti kodus ei söö või ei jõua süüa, sest võtavad hommikul unest maksimumi, hakkab neil tühi kõht juba esimese tunni ajal vaevama. Nad ei pea koolipäeva hommikul kaua tühja kõhtu kannatama, sest esimesel ja teisel vahetunnil on  võimalik saada tasuta putru moosiga ning piima, mahla, leiba ja saia.  Seda võimalust kasutavad paljud põhikooli vanema astme ja gümnaasiumi osa õpilased. Paljud tulevad kooli kaugelt ja varakult. Hommikusöögi tahtjaid on mõnel päeval juba üle saja. Putru söövad põhiliselt poisid ning aeg-ajalt küsivad seda juurdegi. Eriti vanemate klasside noormeestele on hommikune pudrusöömine oluline, sest lõunasöök on kell 13.10. Varem ei saa, sest õpilasi on 730 ja on kolm  söögivahetundi – esimene kell 11.05 ja teine 12.05.   

Kohila gümnaasiumis püütakse õpilaste toitlustamisel paindlik olla. Tühi kõht ei tohi  koolis  kedagi vaevata.  Kohila vallavolikogu otsusega maksavad V-XII klasside õpilased  natuke toiduraha. Näiteks oktoobris 5.12 eurot. Sellest solidaarsuse printsiibist lähtuvalt saavad ka gümnaasiumiõpilased, kes peaksid toiduraha täies ulatuses maksma, vähemalt kolm nädalat tasuta süüa, kui on väikese osa toidurahast tasunud. Selline kompromiss on paljudele peredele meeltmööda lahendus.

 

Ants Tammar

Artikkel avaldati ajalehes Nädaline, 11.10.2011