UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere projekt 2022/23 õppeaastal

Projektiga seotud tegevusi planeerisid ja viisid läbi Rohelise kooli keskkonnatöörühma liikmed.

Keskendusime oma töös kolmele kestliku arengu eesmärgile:
KAE15 Elurikkus ja maismaaökosüsteemid
KAE 14 Ookeanid ja mereressursid
KAE 12 Säästev tootmine ja tarbimine

Tegevused 2022/23 õppeaastal:

 • Tähistasime kahte ÜRO rahvusvahelist päeva: Maailmakoristuspäev ja Rahvusvaheline
  veepäev.
 • Tegime õpilastega Keila jõe elustiku vaatlusi septembris ja mais.
 • Maailmakoristuspäev – tegime kogu kooliperega prügist puhtaks kooli ümbruse ja Keila jõe koolipoolse kaldariba 1 km ulatuses.
 • Rahvusvaheline veepäev – vee teema oli läbivalt erinevates ainetundides. Toimus ülekooliline vee teemaline küsitlus tarbimisharjumuste teada saamiseks. Gümnasistidele toimus veeteemaline Keskkonnakonverents, kus õpilased kuulasid Keskkonnaameti spetsialistide ettekandeid.
 • Toimus gümnasistide väitlus teemal “ Pudeli või kraanivesi?”
 • Korraldasime ümbruskonna erinevate kaevude vee degusteerimise, kus võitis kooli kraanivesi.
 • Propageerisime kraanivee joomist ja panime koolimajas olevate joogikraanide juurde õpilaste tehtud plakatid.
 • Õpilased käisid Kohila KHK poolt loodud avastusrajal “ Puhta vee jälgedes”
 • Keila jõe vaatlused – koostöös Keskkonnaameti spetsialistide Marika Männil ja Reet Kristian ja loodusainete õpetajatega said kõik kooli 5. ja 8. klasside õpilased, kelle õppekavas on loodusõpetuses teema Jõgi ja bioloogias teema Selgrootud, osaleda vee –elustiku uurimises ja liikide määramises. Keila jõest leitud ja määratud liigid panime ka PlutoF keskkonda. Määratud liikide abil saime teada seda, et Keila jõe vee seisund Kohilas on hea, sest siin elavad valdavalt liigid, kes elavad puhtas vees ja mõned liigid, kes taluvad mõõdukat stressi.
 • Osalesime rahvusvahelises Läänemere veebiviktoriinis.