1. september 2022 Kohila Gümnaasiumis

Hageri klassid
1.h-4.h klasside aktus Hageri koolimajas kell 9.30.

2.-11. klasside aktused ja klassijuhatajatunnid
Aktus toimub kooli ees, ka vihmase ilmaga. Palume olla selleks valmis.
2.-6. klasside aktus kell 10.00, aktusele järgneb klassijuhatajatund.
7.-11. klasside klassijuhatajatund kell 10.00, järgneb aktus koolimaja ees kell 10.35.

1. ja 12. klasside aktus ja rongkäik
Kell 10.45 rongkäiguks kogunemine Kohila raamatukogu juures.
Kell 11.00 rongkäigu algus, peale rongkäiku kell 11.30 aktus koolimaja ees. Järgneb klassijuhatajatund ja 1. klasside pildistamised.

Valla bussiliinid
1. septembri ja edasise valla bussiliinide info leiab valla kodulehelt.

Edumus valikkursused gümnasistidele

Kohila Gümnaasium on liitunud Edumus School veebikooliga, mis võimaldab gümnaasiuminoortel osaleda veebipõhistel valikkursustel.

Õpilastele on reeglistik lihtne – kooli õppekava valikaineks võib valida Edumuse kursuse. Kool tasub selle eest tingimusel, et õpilane saavutab õpitulemuse. Kursuse pooleli jätmisel tuleb aga kursuse eest tasuda ise.

Edumuse kursusi tutvustav vebinar toimub 5. septembril 16.00. Täpsem info ja registreerimine siit: vebinar.edumus.ee. Vebinari sisu:

 • Tutvustame Wise’i uuringu tulemusi

 • Räägime tehnoloogiafirma erinevatest töökohtadest ja -ülesannetest

 • Arutleme Wise’i töötajatega tulevikuks vajalikest oskustest ja teadmistest

 • Räägime, kuidas tuleviku töökohtadeks valmistuda juba gümnaasiumi ajal

 • Tutvustame Edumus Schooli kursuseid

Kõik Edumuse valikkursused leiab aga siit: https://school.edumus.ee/kursused/

Täiendavad katsed Kohila Gümnaasiumi 10. klassi

26. augustil toimuvad täiendavad katsed Kohila Gümnaasiumi 10. klassi kl 10.00.
Katsetel osalemiseks tuleb hiljemalt 25. augustil täita taotlus ARNO keskkonnas:
 • Valida kindlasti õppeaasta 2022/2023 ja õppimise algusajaks 1. september 2022.
 • Lisaks tuleb valida avaldust esitades ka soovitud õppesuund (õppekavaga saab tutvuda siin).
 • ARNO keskkonnas lisada dokumendina 9. klassi tunnistus, mis kajastab perioodihindeid (trimester, veerand, poolaasta sõltuvalt koolist).

Arno keskkonnas taotluse esitamisel tekkinud küsimusega aitab õppealajuhataja Kadri Rüüson, kadri.ruuson[at]kohila.edu.ee, 55585474

Vastuvõtt 1. klassi 2022

Vastuvõtt 1. klassi 2022

Vastuvõtt Kohila ja Hageri 1. klassidesse toimub kuni 15. juulini. Klasside nimekirjad kinnitatakse 20. juuliks.
Lastevanemate koosolek 1. klassi õpilaste vanematele toimub 25. augustil 2022 kell 18.00 kooli aulas.

Vastuvõtudokumentide esitamine

Nõuded digitaalsele dokumendifotole

 • otsevaates (pea ei tohi olla viltu ega kallutatud);
 • neutraalse ilmega;
 • avatud silmadega ja suletud suuga;
 • nägu fookuses ja selge detailsusega;
 • nii, et nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest;
 • ühetoonilisel heleda värvusega (soovitavalt hallikal) taustal;
 • ilma varjudeta (nt taustal, näol);
 • soovitatavalt ilma prillideta või nii, et prilliklaasid ei peegeldada valgust;
 • ilma peakatteta, peakaunistusteta.

Küsimused ja lisainfo

 • Üldküsimustest aitab õppealajuhataja Reet Kuhlberg, reet.kuhlberg[at]kohila.edu.ee, 55585476
 • Arno keskkonnas taotluse esitamisel tekkinud küsimusega aitab õppealajuhataja Kadri Rüüson, kadri.ruuson[at]kohila.edu.ee, 55585474