Vabatahtlik sisustamas õpilaste aega vahetundides ja abiks keeleõppel

Tervitame Anna Ivanovat Venemaalt, kes on tulnud aastaks meie kooli vabatahtlikuks. Anna ülesanneteks koolis on toetada inglise ja vene keele tundides õpilasi ning sisustada õpilaste vaba aega vahetundides ning pikapäevarühmas. Euroopa Vabatahliku Teenistus toetab Euroopa Liidu loodud Euroopa Solidaarsuskorpus. Projekti „EVT vabatahtlikud Kohilas“ number 2019-2-EE01-ESC11-051798 taotlejaks on Kohila Vallavalitsus.