Vastuvõtt 10. klassidesse 2021

Vastuvõtt 10. klassidesse toimub 9. juunist – 25. juunini

Miks valida haridustee jätkamiseks Kohila Gümnaasium?

Meie koolis on võimalik omandada vajalikud teadmised ja oskused ülikooliks nii reaal- kui humanitaarvaldkonnas. 

Gümnaasiumis on  2 õppesuunda:

  • loodus- ja reaalainete õppesuund – lisakursused füüsikas, keemias, biolooogias ja geograafias;
  • humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuund – lisakursused ajaloos, kirjanduses, psühholoogias.

Gümnaasiumi õppekava on leitav siit – lk 11-17.

Meil on ettevõtlik kool – tahan, suudan, teen! Ootame läbi õpilasesinduse õpilasi kaasa rääkima koolikorralduslikes küsimustes ning vanemaid osalema hoolekogu töös; õppekava läbinu omandab projektijuhi oskused; saad siduda õpingutega oma isiklikule huvile põhineva õppimise; omad võimalust luua õpilasfirma; proovida kätt näitemängu loomises ja ettekandmises; avatud on võimalused korraldada koolis ja koos koolikaaslastega erinevaid üritusi.

Meil on keskkonnahoidlik kool – peame oluliseks ja  järgime säästva arengu põhimõtteid. Au sees on säästlik tarbimine ja taaskasutus, energiakulu ja jäätmetekke vähendamine, kogemuste jagamine kogukonnale. Koolil on kaasaegne ja väga innovaatiline uus keskkonnalabor, viime läbi loodus- ja keskkonnateemalisi välipraktikaid, õppetööd toetab Kohila Keskkonnahariduse Keskus. 

Koolipere hoiab üheskoos oma tervist – sportimisvõimalused on väga head, meil on Raplamaa parim koolitoit ja käsi pesime ning desinfitseerisime juba enne pandeemiat. 

Peame tähtsaks koostööd ja üksteisest hoolimist. Oluline on kooli ja kodu sünergia. Tegutseme koos ühise eesmärgi nimel, oleme avatud, igaühel on võimalus ja julgus oma arvamus välja öelda. Oleme tolerantsed üksteise suhtes ja peame kinni kokkulepetest. Koostöö aluseks meie koolis on meeskonnatöö, mis viib parimate otsuste ja tulemusteni. 

Meie Eestimaa ja oma kool on meile väga kallid – väärtustame isamaalist hoiakut, saad osaleda riigikaitse õppes, rahvatants ja koorilaul on meie koolis au sees. 

Oleme üheskoos akadeemilised – õpime ja arendame ennast sihikindlalt, osaleme teaduskooli ja ülikoolide poolt pakutavatel koolitustel,  käitume väärikalt ja kanname vähemalt ühte koolivormi elementi – näiteks teklit. Esindame uhkusega oma kooli – mis on just selline, milliseks meie üheskoos ta loome. 

Kui sa jagad neid väärtusi ja soovid jätkata õpinguid gümnaasiumis, oled väga oodatud õppima meie kooli.

 

Vastuvõtt Kohila Gümnaasiumisse 

Dokumentide esitamine toimub veebipõhises keskkonnas Arno.

Gümnaasiumisse vastuvõtmine toimub põhikooli hinnete alusel. Õpilased võetakse vastu põhikooli lõputunnistuse keskmise hinde põhjal moodustunud pingerea alusel.

Kandideerijatega viiakse vajadusel läbi vestlus. Sellest teavitatakse kandideerijat e-posti teel. Vestlus toimub kokkulepitud ajal juunikuu jooksul.

Ootame gümnaasiumisse sisseastumise avaldusi 9. kuni 25. juunini. Avalduse ja sisseastumise dokumendid esitab lapsevanem läbi keskkonna ARNO või kooli kantseleisse. Esitatavate dokumentide loendi leiate https://kohila.edu.ee/vastuvott/, või dokumendist Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord”. Keskkond ARNO lingi leiate kooli kodulehelt vahetult enne dokumentide vastuvõttu.

Palun märkige õppimise alguse ajaks 01.09.2020. Segadust võib tekitada klassi valimise koht – selleks on G10.

Kui Kohila Gümnaasiumi lõpetaja soovib sisse astuda ja dokumendid esitatakse ARNOs, siis ei ole vaja lisada juurde põhikooli lõputunnistust, hinnetelehte, 9. klassi tunnistust ja tervisekaarti. Kellel on olemas kehtiv õpilaspilet, siis ei ole vaja ka fotot üles laadida.

Vastuvõtust teavitatakse lapsevanemaid ja õpilasi e-posti teel hiljemalt 1. juuliks.

Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulik hinne.

Üldjuhul ei võeta gümnaasiumisse õpilasi, kelle 9. klassi veerandi-, trimestri- või aastahinnetes on olnud puudulikke või õpilasi, kelle käitumine 9. klassis on hinnatud mitterahuldavaks.