Viljandi ja Kuressaare õpilasesindused käisid külas

5.-6. novembril kohtusid kolme sõpruskooli õpilasesindused Kohila gümnaasiumis. Lisaks korraldajakoolile olid kohal ka Viljandi Paalalinna gümnaasiumi ning Kuressaare gümnaasiumi õpilasesindused. Kokkusaamise eesmärk oli edendada koolidevahelist koostööd.

Alustuseks esitlesid õpilasesindused oma kooli ja õpilasomavalitsust. Kuulamas olid ka Kohila gümnaasiumi direktor Raivo Heinaru ja õppealajuhataja Vello Kübar. Mängiti erinevaid mänge ja toimus filmiõhtu.

Teisel päeval moodustati rühmad, kelle ülesandeks oli leida probleeme oma koolis. Rühmades oli õpilasi igast koolist. Tutvustati oma seisukohti ning seejärel muudeti rühmade koosseise ja hakati probleemidele lahendusi leidma. Selliselt otsiti ka võimalikke koolidevahelisi ühistegevusi. Käidi välja palju huvitavaid ning omapäraseid ideid. Eriti meeldis õpilastele mõte kolme kooli vahelisest õpilasvahetusest.

Kohtumine kulmineerus orienteerumismänguga Kohila alevis. Viljandi ja Kuressaare õpilasesindused said tutvuda ise Kohilaga, leides kaardil märgitud punkte. Iga punkti juures rääkisid Kohila õpilased  kohast, kuhu nad olid jõudnud.

2010. aasta kevadel oli kokkusaamine Kuressaare gümnaasiumis. Tuleval kevadel on plaanis kokku saada Viljandis.

 

Laura  Ruusmann 

Ilmunud ajalehes Nädaline, 13.11.2010