Huvitegevus

Huviringid 2023/2024. õa

Unicorn Squad

Sel sügisel jätkub tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaring – Unicorn Squad, alustame juba 5. kursusega.

Oleme liitunud üleeestilise HK Unicorn Squardiga, mille eesmärk on tekitada huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu 7–12-aastaste tüdrukute hulgas. Igas tunnis lahendame ühe praktiliste ülesande.

Tunnid toimuvad neljapäeviti 7.-8. tunni ajal. Juhendajad on Maimu Torn-Kallion ja Marliis Ojala.

Osalemiseks palun kirjutage marliis.ojala@kohila.edu.ee

Lisainfot leiate  https://unicornsquad.ee/


Füüsikaring

Füüsikaringis lahendama olümpiaadi, eksami ja sisseastumiskatsete ülesandeid. Teeme katseid ja kõike, et tunda füüsikast rõõmu!

Ring toimub kolmapäeval pärast 7. tundi laboris. Oodatud on õpilased alates 7. klassist Registreerida saab kirjutades maimu.torn-kallion@kohila.edu.ee või kab 213 (T-N).


Male
Juhendaja Talvi Ainsar (talvi.ainsar@kohila.edu.ee)

Kuna Kohila Gümnaasiumis on olnud male õppeainena, on male tase meie koolis hea.

 Male arendab loogilist mõtlemist, mälu ja ruumilist ettekujutusvõimet. Sageli on maleringi lapsed edukad reaalainete olümpiaadidel. Väga paljudel on õpitulemused läinud paremaks. Maleringis on ka võimalus tegeleda kabega, mis on samuti väga huvitav ja arendav mäng.

Oodatud on kõik male- ja kabehuvilised õpilased. Ringis on tore ja sõbralik seltskond, sest meid ühendab armastus male ja kabe vastu. Edukamad saavad esindada kooli nii male- kui kabevõistlustel.

Et ringis poleks korraga lapsi liiga palju, siis on sel aastal valikus ka teisipäevane ringiaeg. Peakski valima, kummal päeval hakkab käima. Kui lapsi on korraga vähem, siis on juhendajal rohkem aega iga lapse arendamiseks.

Malering alustab oktoobrist ja kestab mai lõpuni.

Sihtrühm: 2.-12. klass

Toimumisaeg- ja koht: T 7. tund,  N 7.–8. tund, 106


Ukulele

Reedeti 7. tunni ajal klassis A221 toimub ukulele ring. Osaleda võivad kõik alates viiendast klassist, kel pillimängu vastu huvi. Pilli olemasolu pole vajalik, kasutame kooli ukulelesid. Õpime selgeks erinevad duurid, et laule saata, esineme kooliüritustel, teeme koostööd gümnaasiumi bändiga. Tule ja proovi!

Juhendaja Merve Aug
merve.aug@kohila.edu.ee


Koorid

1. klasside koorilaul (alustab oktoobris)

Juhendaja Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 1. klasside õpilased.
Toimumisaeg ja -koht: K 5. tund, A221

Mudilaskoor
Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 2.–4. klasss
Toimumisaeg- ja koht: N 6. tund, A221/aula/104

Lastekoor
Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 5.–8. klass
Toimumisaeg- ja koht: N 7. tund, A221/aula/104

Poistekoor
Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 1.–6. klass
Toimumisaeg- ja koht: K 6. tund, A221/aula/104

Segakoor

Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 9.-12. klass
Toimumisaeg ja -koht: N. 8 tund aula/A221/104


Kunstiring algklassidele 

Juhendaja Heli Rohtla (heli.rohtla@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 1.-4. klassid
Toimumisaeg- ja koht: ruum A215, K 13.30-15.10.

Huviringi eesmärgiks on arendada loovust ja fantaasiat, tutvuda erinevate eneseväljenduse võimalustega kunsti kaudu. Õpime kasutama erinevaid tehnikaid ja materjale – akvarell, guašš, grafiit, süsi, kuiv- ja õlipastell pastell, plastiliin, savi jne. Kasutame maalides puhtaid toone ja segatud värve. Trükime lihtsamate vahenditega. Kasutame segatehnikaid ja teeme kollaaže. Teeme värviliivast pilte. Meisterdame ruumilisi objekte. Vahelduseks kasutame kunsti loomiseks ka looduslikke materjale: villa, liiva, kive, oksi jm.

Õpime oma töid eksponeerima ja väärtustama.
Vajadusel aitame oma loominguga kaunistada koolis toimuvaid sündmusi.

Kohtume 4. oktoobril


Kunstiring 5.-9. klassidele

Kunstiring on mõeldud kõigile põhikooli õpilastele, kes tahaks kunstiga tegeleda rohkem kui tavatunnis jõuab. Ringis tegeletakse erinevate loovate tegevustega. Peale maalimise ja joonistamise on võimalik ka meisterdada ja voolida. Igal korral võib õpilane valida kas õpetaja pakutud teema või tulla oma  ideega ja seda teostada.

Juhendaja Anu Roosild (anu.roosild@kohila.edu.ee)

Toimumisaeg- ja koht: alates oktoobrist N 7.-8. tund, 105


Rahatarkuse ring

Teisipäeval 6. tund 2. klassi rahatarkus. Klassiruum A122. Juhendaja Merle Bachfeldt.

Inimeste harjumused ja hoiakud kujunevad välja just pigem nooremas eas, mistõttu on mõistlik heade rahaharjumuste juurutamisega alustada nii vara kui lapsed vähegi teema vastu huvi hakkavad tundma. Rahatarkuse teema käsitlemine koolis on oluline, et anda edasi teadmisi ja oskuseid majandusliku heaolu tagamiseks.

Esmaspäeval 7. tund. 4. klassi rahatarkus. Klassiruum A122. Juhendaja Merle Bachfeldt.

Me kõik soovime, et oleksime rahatarkust õppinud juba koolis käies. Lapsena alustamine annab ajalise eelise, mida täiskasvanuna alustades tagasi ei saa. “Koer nimega Money” on laste rahatarkuse raamat, mida on müüdud üle 5 miljoni eksemplari. Raamatu autor Bodo Schäfer on kirjutanud loo Kirast ja tema koerast Moneyst, millega lugejateni tuuakse mudel sellest, kuidas uskuda oma võimetesse, rahaasjad korda seada, astuda esimesed sammud ettevõtluspisiku käivitamiseks ja liikuda finantsvabaduse suunas.


Matemaatika huviring
Kolmapäeval 6. tund A122 ja neljapäeval 6. tund A125. Osaleda võib ka ühel päeval nädalas.
Matemaatikaringi on eelkõige oodatud 3.-4. klassi õpilased.
Meie üks matemaatiline väljakutse on laste ettevalmistamine üleeestiliseks Känguru võistluseks.
Lahendame ülesandeid, mis suunavad last mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Areneb loogiline mõtlemine, paraneb lahenduste ja seoste leidmise oskus. Huviringis pakume lastele koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid. Õpivad selgitama kaaslastele, kuidas jõuti lahendusteni, lahendame sudokusid, matemaatilisi ristsõnu ja nuputamisülesandeid. Tutvume muu huvitavaga, mis on seotud matemaatikaga ning läheneme matemaatikale loovalt ja mänguliselt. Läbime teemasid, millega laps koolitunnis ei pruugi kokku puutuda või kokkupuude on liiga põgus. Kasutame erinevaid õpikeskkondi. Matemaatika on põnev, lapsed peavad seda ise kogema!
Õp Merle Bachfeldt ja Taili Vahesaar

Saviring

Keraamikaring toimub Kohila Gümnaasiumi tehnoloogiamaja keraamika klassis. Saviring arendab lapse peenmotoorikat, julgustab loovust ja ilumeelt. Rõhk on erinevate tehnikate omandamisel.

Esmaspäeviti kell 14.30-16.00, sihtrühm 2.-4. klassid

Juhendaja Kristi Preimann, kristi.preimann@kohila.edu.ee


Tantsuring

Tantsuring võimaldab head füüsilist treeningut, arendatakse rütmitunnetust ja koordinatsiooni, korrigeeritakse rühti ja saadakse juurde esinemisjulgust. Õpime erinevaid tantse ning väljundiks saavad olla esinemised koolis ja osalemised tantsuvõistlustel.

Toimumisaeg teisipäev 14.25-15.10 aulas. Sihtgrupp 1-4.kl

Info ja registreerimine

5259332, alari.liiv@gmail.com


Matkaring (juhendaja Andres Lääne, seikluspisik@gmail.com)

Sihtrühm: Alates 2. klassist matkahuvilistele
Kohtumised toimuvad kord kuus ühel laupäeval või pühapäeval läbi õppeaasta. Matkad toimuvad iga ilmaga ja matkatakse kõigil neljal aastaajal. Õpitakse kõike mis seotud matkamisega: matkavarustus, matkasöök, vesi, tuli, toit, orienteerumine jpm. Ei jää olemata ka ellujäämisoskuste õpetamine ja meeskonnatöö. Sobib kõigis vanuses matkasõpradele.

Toimumisaeg- ja koht: korra kuus, looduses. Huvilistel võtta ühendust aadressil seikluspisik@gmail.com


Tehnoloogiaring

Juhendaja: Sulo Saar
Sihtrühm: 5.-8. klass
Toimumisaeg- ja koht: tehnoloogiamaja, N 14.25-16.00

Tehnoloogiaring on mõeldud tehnika-, puidu-, metalli- ja elektroonikahuvilisele noorele (5.-9. klassi õpilased). Tehnikaringi raames on võimalik tutvuda ja tööd teha laserpingiga, lähitulevikus CNC-pingi ja 3D printeriga. Samuti on võimalik tööd teha erinevate puidu- ja metallitöömasinate ja käsitööriistadega. Võimalik on veel ehitada võrri, remontida/hooldada mootorsaagi, trimmerit, muruniidukit, lehepuhurit jms. Veel on võimalik remontida erinevat kodust elektroonikat- näiteks vanu espressomasinaid, tolmuimejaid, arvuteid, mängukonsoole, muusikasüsteeme jne.


Väitlusring

Väitlusringis õpid paremini väljendama nii enda kui ka teiste mõtteid (kui kaaslane ei oska end õigesti väljendada, saad teda aidata).

Saad enesekindlamaks tavaelus, oskad paremini esseesid kirjutada,
suureneb julgus klassi või kooli ees esineda,
tekib oskus seoseid luua, miks-küsimusi küsida, mõelda ja analüüsida,
oskus argumenteerida ja tulla toime erinevate arvamustega,
paraneb kuulamisoskus, stressitaluvus,
laieneb silmaring.

Kõik eelnev on kasulik ka meeskonnatöös ja päriselus. Väitlemisega võib leida tööotsi ning reisida välisriikidesse.

Väitlusring toimub neljapäeviti, kell 16.05, ruumis 322.

Juhendaja Nele Aus, 9.-12. klassidele, registreerimiseks tule kohale või kirjuta nele.aus@kohila.edu.ee


Näitering
Näitering annab võimaluse õppida tundma ennast ja oma kaaslasi; saada esinemisjulgust ja eduelamust; avastada, et igaühes on anded ja tugevused, mis tuleb lihtsalt üles leida. Näiteringis saab arendada loovust, väljendusoskust, enesekindlust ja kujutlusvõimet. Ja mis kõige tähtsam – õppida meeskonnatööd!
Sihtgrupp: 5 – 12 klass
Toimub : teisipäeviti algusega kell 15.15 aulas
Juhendaja: Mihkel Juhkam. Ühendust saab Facebookis ja meili teel mihkel694@gmail.com

Kodutütred

Kes on Kodutütred?

Kodutütred on Kaitseliidu noorteorganisatsioon, mille missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu. Kodutütred on 7-18- aastased ettevõtlikud, otsustusvõimelised, iseseisvad, terved tütarlapsed, kellel on palju visadust ja tahtejõudu.

Mida noortele pakume?

Võimaluse leida endale tõelised sõbrad, kellega avastada Eestit ja võimalusel ka välismaad. Vaba aja sisustamist põneva ja seiklusrikka tegevusega. Tule ja pane ennast proovile!

Õpitud oskused ja teadmised kuluvad kindlasti ära nii kodus kui ka koolis. Kodutütarde organisatsioonis lood oma edule ja väärtustele tugeva baasi!

Kodutütred kogunevad neljapäeviti Kohila Gümnaasiumi ruumis 128 kl. 17.

Kodutütarde rühmavanem on Veronica Kosenkranius, kontaktid:  tel 55662277 , email- veronica.kosenkranius@kohila.edu.ee


Karjääriõpetuse huviring 7. klassile

Karjääriõpetuses keskendutakse kolmele põhiteemale:

  • Enese tundmaõppimine (enesehinnang, isiksuseomadused, suhtlemine, huvid)
  • Töömaailma ja õppimisvõimaluste tundmaõppimine (õppimisvõimalused, tööturg, erinevad ametid,  õppima/ tööle asumise tingimused, minu võimalused
  • Otsustamine ja planeerimine (eesmärkide seadmine, valikuvõimalused, tugivõrgustiku kaardistamine, oskus otsustada).

Huviringis käime läbi mitmeid erinevaid meetodeid ning lisaks on võimalik kuulata erinevaid külalisi ja võimalustel külastada erinevaid ametikohti. Huviringis osaledes on Kohila Gümnaasiumi õpilased põhikooli lõpuks teadlikud oma võimetest ja huvidest, õppimise ja tööelu võimalustest ning osalevad võimetekohaselt oma karjääri ja edasise õpitee juhtimisel.

Huviring toimub kolmapäeviti, 8. tunni ajal, klassis 306. 

Huviringile registreerimiseks kirjutage õpetajale Kätlin Laur (katlin.laur@kohila.edu.ee)


Hageri Saviring (kooliväline)

HAGERI SAVIRING  Igal teisipäeval alates kell 13.00  Grupid 1.-2. klass, 3.-4. klass ja 5-12 klass. Gruppidega võib liituda jooksvalt, nii kuidas lastel tunnid lõpevad ja koolibussid Hagerisse jõuavad)  –  juhendaja Ingrid Raudsepp tel 55643528,

Küsi lisa FB Hageri Savituba msn.

Võimalus teha ringitegevust nii, et saviringi õpingud arvestamiseks gümnaasiumi õppekava osana. („Tegevus väljaspool gümnaasiumi õpinguid“ 1 kursus õppeaastas – osalemine spordiklubide ja muude huvitegevuse ringide kirjeldatud kursustel).


LOODUS- JA KESKKONNARING 1.-6. klass

Alustab 3. oktoobril 2023. Igal teisipäeval kell 15-16. Huviringiga võib liituda igal ajal.

Juhendajad Irene Volk ja Kätri Kaik. khk@kohila.edu.ee, telefon 58558040. Osalemine on tasuta.