Huvitegevus

Huviringid 2021/2022. õa

Üldkehaline ettevalmistus

Matkaring (juhendaja Andres Lääne, seikluspisik@gmail.com)

Sihtrühm: igas vanuses matkahuvilistele
Kohtumised toimuvad kord kuus ühel laupäeval või pühapäeval läbi õppeaasta. Matkad toimuvad iga ilmaga ja matkatakse kõigil neljal aastaajal. Õpitakse kõike mis seotud matkamisega: matkavarustus, matkasöök, vesi, tuli, toit, orienteerumine jpm. Ei jää olemata ka ellujäämisoskuste õpetamine ja meeskonnatöö. Sobib kõigis vanuses matkasõpradele.

Toimumisaeg- ja koht: korra kuus, looduses. Huvilistel võtta ühendust aadressil seikluspisik@gmail.com

Koorilaul

Mudilaskoor
Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)

Sihtrühm: 2.–4. klasss
Toimumisaeg- ja koht: N 6. tund, A221/aula/104

Lastekoor
Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 5.–9. klass
Toimumisaeg- ja koht: N 7. tund, A221/aula/104

Poistekoor
Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 1.–6. klass
Toimumisaeg- ja koht: K 6. tund, A221/aula/104

1. klassi koor
Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 1. klass
Toimumisaeg- ja koht: K 5. tund, A221

Segakoor
Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 9.–12. klass
Toimumisaeg- ja koht: N 8. tund, A221/aula/104

Ukulele
Juhendaja Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm:
Toimumisaeg- ja koht: alates oktoobrist K 7. tund, A221

Kui sul on oma ukulele ja sa soovid õppida sellel mängima, siis tule ja õpime koos. Saame selgeks lihtsamad mänguvõtted ja õpime saatma erinevaid laule.

Rohkem infot ja registreerimine merve.aug@kohila.edu.ee

Liikumisrühmad ja rahvatants
Rahvatants Hageris
Juhendaja Riina Annilo (riina.annilo@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 1.–4. klass
Toimumisaeg- ja koht: alates oktoobrist, Hageris

2.–4. klasside tantsurühm 
Juhendaja Ulvi Mägi (ulvi.magi@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 2.–4. klassid
Toimumisaeg- ja koht: aula T 14.20-15.50.

5.–7. klassi rahvatantsurühm
Juhendaja Ulvi Mägi (ulvi.magi@kohila.edu.ee)
Toimumisaeg- ja koht: aula K 15.15-16.45.

9.–12. kl rahvatantsurühmad Rõõmukse ja Rõõmulised 
Juhendaja Ulvi Mägi (ulvi.magi@kohila.edu.ee)
Toimumisaeg- ja koht: aula N 18.00-19.30

Poiste tantsurühmad
Juhendaja Ulvi Mägi (ulvi.magi@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 1.-4. klassid, 5.-7. klassid, 9.-12. klassid
Toimumisaeg- ja koht: aula L 10.00-11.30.

Neidude rühm
Juhendaja Ulvi Mägi (ulvi.magi@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 8.–12. klassid
Toimumisaeg- ja koht: auditoorium K 17.00-18.30.

Loodus, teadus, tehnika

Robootika 
Juhendaja Vaimar Ilumets (vaimarilumets@gmail.com)

Robootika huviringi on oodatud kõik robotitest ja legodega meisterdamisest huvitatud 3.–4. klassi poisid ja tüdrukud. Eelnev robootika ja programmeerimise tundmine ei ole vajalik. Huviring ongi mõeldud algajatele robootika huvilistele. Robootika põnevat maailma hakkame avastama Lego EV3 robootika komplektidega.

Sihtrühm: 3.–7. klassid
Toimumisaeg- ja koht: N 15.15-16.45, 215 (algab oktoobris)

Tüdrukutele: Unicorn Squad
Juhendajad: Laura Saage, Marliis Ojala (marliis.ojala@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 2.-4. klassid
Toimumisaeg- ja koht: alates oktoobrist T 7.-8. tund ruum 204.

Sel sügisel alustab tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaring – Unicorn Squad. Oleme liitunud üleeestilise HK Unicorn Squardiga, mille eesmärk on tekitada huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu 8–12-aastaste tüdrukute hulgas. Igas tunnis lahendame ühe praktiliste ülesande.

Varasemalt on unicornid lahendanud selliseid huvitavaid ülesandeid:
kuidas teha endale kriipsujuku LED-kostüümi, kuidas teha porgandist klarnet ja kuidas näha helilaineid.

Oodatud on tüdrukud vanuses 8-12. Sel sügisel avame ühe rühma ja tüdrukuid on rühmas 10-12.

Tunnid toimuvad teisipäeviti 7.-8. tunni ajal.
Osalemiseks palun kirjutage marliis.ojala@kohila.edu.ee

Lisainfot leiate https://unicornsquad.ee/

Füüsikaring
Juhendaja Maimu Torn (maimu.torn@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 7.-10. klassid
Toimumisaeg- ja koht: alates oktoobrist K 8. tund ruum 214.

Füüsikaringis on võimalus valmistuda ja lahendada olümpiaadi ülesandeid. Valmistuda kooli sisseastumiskatseteks. Olemas lai valik ülesandeid ja materjale erinevate ülesannetega.
Kes soovib rohkem praktilise ülesandeid lahendada, siis terve hulk katseid ootab katsetajaid. Töö toimub teaduspõhiselt.

Rohkem infot ja registreerimine maimu.torn@kohile.edu.ee

Näitlemine, male, eneseväljendus, kunst ja keeled

Male 
Juhendaja Talvi Ainsar (talvi.ainsar@kohila.edu.ee)

Kuna Kohila Gümnaasiumis on  olnud male õppeainena, on male tase meie koolis hea. Ring  on võimalus lapsel tegeleda malega. Male arendab loogilist mõtlemist, mälu ja ruumilist ettekujutusvõimet. Sageli on maleringi lapsed edukad reaalainete olümpiaadidel. Väga paljudel on õpitulemused läinud paremaks. Maleringis on ka võimalus tegeleda kabega, mis on samuti väga huvitav mäng. 

Oodatud on kõik male- ja kabehuvilised õpilased. Ringis on tore ja sõbralik seltskond, sest meid ühendab armastus  male ja kabe vastu. Edukamad saavad esindada kooli nii male- kui kabevõistlustel. On võimalus tegeleda ka lauamängude neljavõistlusega (male, kabe, koroona ja lauatennis).

Sihtrühm: 2.–12. klassid
Toimumisaeg- ja koht: alates oktoober, N 7.–8. tund, 106

Kunstiring algklassidele 
Juhendaja Heli Rohtla (heli.rohtla@kohila.edu.ee)

Sihtrühm: 1.-4. klassid
Toimumisaeg- ja koht: ruum 105,  K 13.30-15.10. Esimene kohtumine 6. oktoobril kell 13.30.

Kunstiring 5.–9. klassidele 
Juhendaja Anu Roosild (anu.roosild@kohila.edu.ee)

Toimumisaeg- ja koht: alates oktoobrist T 7.-8. tund, 105

Saviring 2.-4. klassidele

Juhendaja Kristi Preimann

Toimumisaeg- ja koht: esmaspäeviti kell 14.30 – 16.00.

Saviringis õpitakse erinevaid tehnikaid. Eesmärgiks on arendada käelist tegevust ja loovust. Tööd glasuuritakse ning põletatakse saviahjus. Õpetaja on alati valmis suunama, et valmiks hea töö, mis lapsele rõõmu valmistab.

Rohkem infot ja registreerimine Kristi.Preimann@online.ee

Näitering 5.-12. klassidele
Juhendaja Mihkel Juhkam (mihkel694@gmail.com)

Toimumisaeg- ja koht: alates oktoobrist E auditooriumis

Näitering annab võimaluse õppida tundma ennast ja oma kaaslasi; saada esinemisjulgust ja eduelamust; avastada, et igaühes on anded ja tugevused, mis tuleb lihtsalt üles leida. Näiteringis saab arendada loovust, väljendusoskust, enesekindlust ja kujutlusvõimet. Ja mis kõige tähtsam – õppida meeskonnatööd! Teater on mäng, aga üksi mängida on ju igav. Mängime siis koos!

Osalemiseks palun kirjuta mihkel694@gmail.com

Soome keele ring 3.-4. klassidele
Juhendaja Hanna Põldaru (hanna.poldaru@kohila.edu.ee)

Toimumisaeg ja -koht: alates oktoobrist

Ring tekitab õpilastes huvi soome keele ja kultuuri vastu. Ring keskendub kõnekeelele ja üksikute sõnade õppimise asemel omandatakse lauseid. Huvitegevuse eesmärk on julgustada võõrkeele pruukimist. Iga tund lõppeb interaktiivse viktoriiniga Kahoot keskkonnas. Juhendaja on õpetaja Hanna. Tagasiside ja registreerimine hanna.poldaru@kohila.edu.ee

Hispaania keel
Juhendaja Raidi Arro (raidi.arro@kohila.edu.ee)

Toimumisaeg ja -koht: alates oktoobrist K 6. tund

Muud koolivälised huviringid: