Huvitegevus

Huviringid 2022/2023. õa

Üldkehaline ettevalmistus

Matkaring (juhendaja Andres Lääne, seikluspisik@gmail.com)

Sihtrühm: igas vanuses matkahuvilistele
Kohtumised toimuvad kord kuus ühel laupäeval või pühapäeval läbi õppeaasta. Matkad toimuvad iga ilmaga ja matkatakse kõigil neljal aastaajal. Õpitakse kõike mis seotud matkamisega: matkavarustus, matkasöök, vesi, tuli, toit, orienteerumine jpm. Ei jää olemata ka ellujäämisoskuste õpetamine ja meeskonnatöö. Sobib kõigis vanuses matkasõpradele.

Toimumisaeg- ja koht: korra kuus, looduses. Huvilistel võtta ühendust aadressil seikluspisik@gmail.com

Muusika ja koorilaul

Mudilaskoor
Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 2.–4. klasss
Toimumisaeg- ja koht: N 6. tund, A221/aula/104

Lastekoor
Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 5.–9. klass
Toimumisaeg- ja koht: N 7. tund, A221/aula/104

Poistekoor
Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 1.–6. klass
Toimumisaeg- ja koht: K 6. tund, A221/aula/104

 1. klassi koor

Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 1. klass
Toimumisaeg- ja koht: K 5. tund, A221

Segakoor
Juhendajad Aime Mäesalu (aime.maesalu@kohila.edu.ee), Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 9.–12. klass
Toimumisaeg- ja koht: T 8. tund, A221/aula/104

Ukulele
Juhendaja Merve Aug (merve.aug@kohila.edu.ee)
Sihtrühm:
Toimumisaeg- ja koht: R 7. tund, A221

Kui sul on oma ukulele ja sa soovid õppida sellel mängima, siis tule ja õpime koos. Saame selgeks lihtsamad mänguvõtted ja õpime saatma erinevaid laule.

Rohkem infot ja registreerimine merve.aug@kohila.edu.ee

Liikumisrühmad ja rahvatants

1.–4. klasside tantsurühm 
Juhendaja Ulvi Mägi (ulvi.magi@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 1.–4. klassid
Toimumisaeg- ja koht: aula R 13.20 – 14.50.

3. klassi rahvatantsurühm
Juhendaja Ulvi Mägi (ulvi.magi@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 3. klassid
Toimumisaeg- ja koht: T 14.20-15.50.

7.-9. klassi rahvatantsurühm Rõõmupäkad
Juhendaja Ulvi Mägi (ulvi.magi@kohila.edu.ee)
Toimumisaeg- ja koht: aula K 14.20-15.50.

9.–12. kl rahvatantsurühmad Rõõmukse ja Rõõmulised
Juhendaja Ulvi Mägi (ulvi.magi@kohila.edu.ee)

Toimumisaeg- ja koht: aula N 18.00-19.30

Neidude rühm
Juhendaja Ulvi Mägi (ulvi.magi@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 8.–12. klassid
Toimumisaeg- ja koht: auditoorium K 18.00-19.30.

Loodus, teadus, tehnika, rahatarkus

Helitehnika
Juhendajad: Rene Kolon, Jaan Parker
Sihtrühm: õpilased alates 6. klassist
Toimumisaeg- ja koht: K 16.00-17.30

Kõlarid, mikrofonid ja palju nuppe! Huviringis õpitakse kõike, mis seondub helitehnikaga. Edasijõudnud õpilastel soovi korral võimalus panustada koolisiseste ürituste korraldamisse.

Registreerimine ja lisainfo: rene.kolon@kohila.edu.ee

Juhendajad: Jaan Parker ja Rene Kolon

Tehnoloogiaring
Juhendaja: Sulo Saar
Sihtrühm: 5.-8. klass
Toimumisaeg- ja koht: tehnoloogiamaja, T 14.25-16.00

Tehnoloogiaring on mõeldud tehnika-, puidu-, metalli- ja elektroonikahuvilisele noorele (5.-9. klassi õpilased). Tehnikaringi raames on võimalik tutvuda ja tööd teha laserpingiga, lähitulevikus CNC-pingi ja 3D printeriga. Samuti on võimalik tööd teha erinevate puidu- ja metallitöömasinate ja käsitööriistadega. Võimalik on veel ehitada võrri, remontida/hooldada mootorsaagi, trimmerit, muruniidukit, lehepuhurit jms. Veel on võimalik remontida erinevat kodust elektroonikat- näiteks vanu espressomasinaid, tolmuimejaid, arvuteid, mängukonsoole, muusikasüsteeme jne.

Tüdrukutele: Unicorn Squad
Juhendajad: Maimu Torn-Kallion, Marliis Ojala (marliis.ojala@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 2.-4. klassid
Toimumisaeg- ja koht: alates oktoobrist N 7.-8. tund ruum 204.

Sel sügisel jätkame Unicorn Squad III kursusega. Oodatud on I ja II kursuse läbinud tüdrukud.

Lisainfot leiate https://unicornsquad.ee/

Füüsikaring
Juhendaja Maimu Torn (maimu.torn@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 7.-10. klassid
Toimumisaeg- ja koht: K 8. tund ruum 213.

Füüsikaringis on võimalus valmistuda ja lahendada olümpiaadi ülesandeid. Valmistuda kooli sisseastumiskatseteks. Olemas lai valik ülesandeid ja materjale erinevate ülesannetega.
Kes soovib rohkem praktilise ülesandeid lahendada, siis terve hulk katseid ootab katsetajaid. Töö toimub teaduspõhiselt.

Rohkem infot ja registreerimine maimu.torn@kohile.edu.ee

Rahatarkuse huviring 4. klassile
Juhendajad: Kohilas Merle Bachfeldt (merle.bachfeldt@kohila.edu.ee), Hageri Riina Annilo (riina.annilo@kohila.edu.ee).
Toimumisaeg- ja koht: N 13.30-14.15

Inimeste harjumused ja hoiakud kujunevad välja just pigem nooremas eas, mistõttu on mõistlik heade rahaharjumuste juurutamisega alustada nii vara kui lapsed vähegi teema vastu huvi hakkavad tundma. Rahatarkuse teema käsitlemine koolis on oluline, et anda edasi teadmisi ja oskuseid majandusliku heaolu tagamiseks.

Matemaatika ring
Juhendajad: Merle Bachfeldt (merle.bachfeldt@kohila.edu.ee), Taili Vahesaar (taili.vahesaar@kohila.edu.ee).
Toimumisaeg- ja koht: T 7. ja R 6. tund

Üks matemaatiline väljakutse on laste ettevalmistamine üleeestiliseks Känguru võistluseks.
Lahendame ülesandeid, mis suunavad last mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Areneb loogiline mõtlemine, paraneb lahenduste ja seoste leidmise oskus. Huviringis pakume lastele koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid. Õpivad selgitama kaaslastele, kuidas jõuti lahendusteni, lahendame sudokusid, matemaatilisi ristsõnu ja nuputamisülesandeid. Tutvume muu huvitavaga, mis on seotud matemaatikaga ning läheneme matemaatikale loovalt ja mänguliselt. Läbime teemasid, millega laps koolitunnis ei pruugi kokku puutuda või kokkupuude on liiga põgus. Kasutame erinevaid õpikeskkondi ja tegutseme Bee-Bottidega. Matemaatika on põnev, lapsed peavad seda ise kogema!

Näitlemine, male, eneseväljendus, kunst ja keeled

Male 
Juhendaja Talvi Ainsar (talvi.ainsar@kohila.edu.ee)

Kuna Kohila Gümnaasiumis on olnud male õppeainena, on male tase meie koolis hea. Ring on võimalus lapsel tegeleda malega. Male arendab loogilist mõtlemist, mälu ja ruumilist ettekujutusvõimet. Sageli on maleringi lapsed edukad reaalainete olümpiaadidel. Väga paljudel on õpitulemused läinud paremaks. Maleringis on ka võimalus tegeleda kabega, mis on samuti väga huvitav mäng. 

Oodatud on kõik male- ja kabehuvilised õpilased. Ringis on tore ja sõbralik seltskond, sest meid ühendab armastus male ja kabe vastu. Edukamad saavad esindada kooli nii male- kui kabevõistlustel. On võimalus tegeleda ka lauamängude neljavõistlusega (male, kabe, koroona ja lauatennis).

Sihtrühm: 2.-12. klass

Toimumisaeg- ja koht: N 7.–8. tund, 106

Kunstiring algklassidele 
Juhendaja Heli Rohtla (heli.rohtla@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 1.-4. klassid
Toimumisaeg- ja koht: ruum A215, K 13.30-15.10.

Huviringi eesmärgiks on arendada loovust ja fantaasiat, tutvuda erinevate eneseväljenduse võimalustega kunsti kaudu. Õpime kasutama erinevaid tehnikaid ja materjale – akvarell, guašš, grafiit, süsi, kuiv- ja õlipastell pastell, plastiliin, savi jne. Kasutame maalides puhtaid toone ja segatud värve. Trükime lihtsamate vahenditega. Kasutame segatehnikaid ja teeme kollaaže. Teeme värviliivast pilte. Meisterdame ruumilisi objekte. Vahelduseks kasutame kunsti loomiseks ka looduslikke materjale: villa, liiva, kive, oksi jm.

Õpime oma töid eksponeerima ja väärtustama.
Vajadusel aitame oma loominguga kaunistada koolis toimuvaid sündmusi. 

Kunstiring 5.-9. klassidele 
Juhendaja Anu Roosild (anu.roosild@kohila.edu.ee)
Toimumisaeg- ja koht: alates oktoobrist N 7.-8. tund, 105

Saviring 2.-4. klassidele

Juhendaja Kristi Preimann
Toimumisaeg- ja koht: tehnoloogiamaja E 7.-8. tund

Saviringis õpitakse erinevaid tehnikaid. Eesmärgiks on arendada käelist tegevust ja loovust. Tööd glasuuritakse ning põletatakse saviahjus. Õpetaja on alati valmis suunama, et valmiks hea töö, mis lapsele rõõmu valmistab.

Rohkem infot ja registreerimine Kristi.Preimann@online.ee

Väitlusring
Juhendajad Nele Aus (nele.aus@kohila.edu.ee), Teele Särekanno

Toimumisaeg ja -koht: alates 20.10.2022 K kell 16.00, ruum 322.
Sihtrühm: 10.-12. klass

  • Väitlusringis õpid paremini väljendama nii enda kui ka teiste mõtteid (kui kaaslane ei oska end õigesti väljendada, saad teda aidata).
  • Saad enesekindlamaks tavaelus, oskad paremini essesid kirjutada.
  • Suureneb julgus klassi või kooli ees esineda.
  • Tekib oskus seoseid luua, miks küsimusi küsida.
  • Oskus argumenteerida ja tulla toime erinevate arvamustega.
  • Oskus inimeste positiivsust suurendada, neid nõusse saada.
  • Kaasneb enda mõtete parem struktureerimine.
  • Parem kuulamisoskus. Kõik on kasulik meeskonnatöös ja päriselus.
  • Väitlemisega võib leida tööotsi ning reisida välisriikidesse.

Muud koolivälised huviringid:

Rahvatants Hageris
Juhendaja Riina Annilo (riina.annilo@kohila.edu.ee)
Sihtrühm: 1.–4. klass
Toimumisaeg- ja koht: Hageris

Loodus- ja Keskkonnaring

Juhendaja Irene Volk

Toimumisaeg ja -koht: alates novembrist K 14.15 ja/või 15.10, B203 Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Sihtrühm: 5.-7. klass või 8.-12. klass
Toimumisaeg- ja koht: E 7. tund
Täpsem info.

Näitering/KANK 8.-12. klassidele
Juhendaja Mihkel Juhkam (mihkel694@gmail.com)

Toimumisaeg- ja koht: N aula 16.00

Näitering annab võimaluse õppida tundma ennast ja oma kaaslasi; saada esinemisjulgust ja eduelamust; avastada, et igaühes on anded ja tugevused, mis tuleb lihtsalt üles leida. Näiteringis saab arendada loovust, väljendusoskust, enesekindlust ja kujutlusvõimet. Ja mis kõige tähtsam – õppida meeskonnatööd! Teater on mäng, aga üksi mängida on ju igav. Mängime siis koos!

Osalemiseks palun kirjuta mihkel694@gmail.com