Bussides tuleb sõit valideerida õpilaspiletiga

Kohila vallavalituse teade:

1. septembrist hakkab Kohila valla siseliine teenindama AS Hansabuss. Muutuvad liinide numbrid ja osadel juhtudel ka nimed ja marsruudid. Uus info on kättesaadav Kohila valla kodulehel ja peatus.ee alates 30. augustist.

Oluline muudatus võrreldes varasemaga on see, et kui varem oli bussi sisenemisel vaja oma sõit registreerida (valideerida) Raplamaa avalike liinide bussides, siis alates septembrist ka Kohila valla siseliinide bussides. See tähendab, et õpilased peavad sisenemisel vastava aparaadi (validaatori) juures viipama oma elektroonilist õpilaspiletit või ühiskaarti ja täiskasvanud ühiskaarti. Validaator asub bussi esiukse juures. Uus ühiskaart tuleb enne esimest kasutamist ka isikustada (internetis
registreerida).

Kohila Gümnaasiumi ja Kohila Mõisakooli õpilastel on olemas elektroonilised õpilaspiletid, mis võimaldavad ka bussisõitu. Septembris ei ole veel uutel õpilastel õpilaspiletit, nemad saavad ikka ka sõita, bussijuht annab neile nn 0-pileti. 1. oktoobrist peaksid olema koolide poolt kõigile antud juba uued õpilaspiletid. Kui mõnel õpilasel siiski pilet vahepeal maha ununeb, siis teda bussist maha ei jäeta. Oluline, et see unustamine ei muutuks tavapäraseks.

Valideerimine on vajalik, et saada statistikat sõitude kohta. Kui sõitjate kohta bussiga sõitmisel andmeid ei teki, siis ei ole süsteemis näha sõitja sõiduvajadusi, seega ei saa nendega ka planeerimisel arvestada ja mõnede sõitjate vajadusega mingitest peatustest ei ole võimalik arvestada. Seega kandke kaasas ühiskaarti või õpilaspiletit ja registreerige valideerimisega bussis alati oma sõit ning tuletage seda meelde ka bussiga sõitvatele õpilastele.

Kohila postkontoris hakatakse 1. septembrist müüma oranže Ridango kirjaga ühiskaarte. Ühiskaart maksab 2 eurot, isikustamine 1 euro. Ühiskaarte saab tasuta isikustada internetis https://pilet.ee/viipe/uhiskaart/persod/perso. Kasutada saab ka teise kujundusega erinevaid ühiskaarte, sh rohelist Tallinna ühiskaarti, need näha samal veebiaadressil.

Valideerimisest on rohkem kirjas 4. augusti Kohila valla ajalehes (lk 3) https://kohila.kovtp.ee/documents/1123203/29829118/Kohila_leht_2021_08_04_+A3.pdf/520a33e
d-2c58-4d30-b2a9-a6789efdb33f
Bussikorraldusest ja peatustest on kirjutatud viimases valla ajalehes (lk 2-3)
https://kohila.kovtp.ee/documents/1123203/29829118/Kohila_leht_2021_08_25_+trykki.pdf/2b9f6
eb4-b22e-4e74-8304-80bbb885a73d.

Head ja turvalist kooliaasta algust!
Kohila vallavalitsus