Tööpakkumised

KOHILA GÜMNAASIUM

 • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast;
 • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust;

ootab oma kooliperre:

ÕPPEALAJUHATAJAT (I ja II kooliaste)

Ootused kandidaadile:

 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • õpetamiskogemus I ja II kooliastmes,
 • soov eest vedada kooli õppekava arendamise protsessi.

Pakume:

 •     konkurentsivõimelist töötasu,
 •     koolipere toetust ja mentori tuge,
 •     palju uusi ja põnevaid väljakutseid, millele saab leida loovalt lahendusi.

Garanteerime, et ükski tööpäev ei ole rutiinselt sarnane eelmisega.

Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile  kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.


ERIPEDAGOOGI

Töö kirjeldus: tööülesanneteks on erimetoodikaid kasutades toetada erivajadustega laste arengut väikeklassis ja õpiabi tundides, õppetundide läbiviimine väikeklassis, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja juhendamine.

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastavat haridust või selle omandamist,
 • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust,
 • soovi töötada lastega,
 • orienteeritust meeskonnatööle ja avatust uuendustele.

Tööle asumise aeg on jaanuar 2023. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.


ÕPIABI ÕPETAJA

Ootused kandidaadile:

 •   hea suhtlemis- enesekehtestamis- ja koostööoskus,rõõmsameelsus,
 •   pingetaluvus, kannatlikkus ja positiivsus,
 •   soov töötada lastega ja õpetada.

Tööülesanded:

Töö sisuks on õpiabitundide läbiviimine kujundades ja arendades eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Omalt poolt pakume:

Pakume vaheldusrikast ja arendavat tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis, kolleegide toetust, võimalust olla koolipere liige, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust.

Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile  kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.


ÜKS-ÜHELE ÕPPE ÕPETAJAT (II ja III kooliaste)

Ootused kandidaadile:

kvalifikatsiooninõuetele vastavat haridust või selle omandamist,

– head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust,

– orienteeritust meeskonnatööle ja avatust uuendustele,

– kannatlikkust ja särasilmsust,

– soovi töötada lastega.

Pakume:

vaheldusrikast ja arendavat tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis, kolleegide toetust, võimalust olla koolipere liige, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust.

Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile  kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.


TURVAMEEST

Tööülesanded:

 • koolipere turvalisuse tagamine,
 • probleemide ja konfliktisituatsioonide ennetamine ja lahendamine,
 • turvatunde loomine,
 • ringkäikude teostamine.

Ootused kandidaadile:

 • hea koostööoskus ja pingetaluvus, 
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele,
 • kiire, täpne ja korrektne,
 • soov töötada lastega.

Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Sooviavaldus ja  CV palume saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: haldusjuht tel 552 3372.