Meie kooli helkuripuud

Kohila Gümnaasium võttis osa Türi Noortekeskuse algatatud väljakutsest kinkida Eesti Vabariigile 100 helkuripuud. Nii ehitigi 17. oktoobri hommikul uhked helkuripuud Kohila Gümnaasiumi ja Hageri koolimaja ette. Puu küljest saab helkuri võtta igaüks, kellel veel seda pole või on kaotsi läinud. Kellel aga on veel sahtlisse jäänud sõbrata helkureid, võib need samuti puule riputada.

Aitäh kõigile, kes puu ehtimisel abiks olid ja selle tarbeks helkureid tõid!

ERRS tunnustas Rapla maakonna parimaid rahvatantsurühmi ja nende juhendajaid

Rapla maakond tänas 17. oktoobril XII laulu- ja tantsupeo juhte. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts andis samas üle tunnustused rahvamuusika peol osalenud kollektiivijuhtidele. Samuti tunnustati peol osalenud parimaid Rapla maakonna rahvatantsurühmi ja nende juhendajaid.

Meie koolist pälvis tunnustuse Ulvi Mägi, kes juhendas 1.-2. klassi laste rahvatantsurühma, 5.-6. klassi lasterühma Rõõmukse ja noorte tantsurühma Rõõmupäkad.

Allikas: ERRS – Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

„Eestimaa õpib ja tänab“

 

Raplamaa Aasta tegu hariduses 2017

Projektõppe rakendamine Kohila Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õppekavas – korraldaja Kadri Vilsoo – Kohila Gümnaasiumi õppealajuhataja

Lõppenud õppeaastal käivitus Kohila Gümnaasiumis projektõppe kursus gümnasistidele, mis on toonud õpilased rangest ainekesksest ja tunnipõhisest õppest välja. Läbi selle kursuse pidid noored kuni 4-liikmeliste rühmadena algusest lõpuni läbi viima mõne ürituse või ürituste sarja: selle sõnastama,  kavandama, vajadusel hankima rahalisi vahendeid, ürituse läbi viima ja lõpuks seda meedias põhjalikult kajastama. Ettevõtmine on kasuks tulnud õpetajate-juhendajate vahelisele koostööle ning laiemalt ainetevahelisele lõimingule. See, et midagi konkreetset peab kevadeks valmis saama, on olnud motivaatoriks  nii õpilastele kui juhendajatele. Õppealajuhataja Kadri Vilsoo on selle kursuse kuraator ja algteadmisi käsitleva  teoreetilise osa läbiviija.

 

Raplamaa Aasta õppeasutuse juht 2017

Neeme Lumi– Kohila Gümnaasiumi direktor

Neeme on tippteadust ja keskkonnaharidust väärtustav, avatusele ja koostööle orienteeritud kogu personali kaasav ja väga arvestav juht. Ta innustab õpilasi ja õpetajaid osalema kõikvõimalikes rahvusvahelistes projektides. Maakonnatasandil ja kaugemalgi käib koolijuht koos meeskonnaga oma kooli tutvustamas. Üritustel nii koolis kui väljaspool kooli, on Neeme alati osaline. Kui Kohila Gümnaasiumi motoks on “Õppimine on popp”, siis Neeme Lumi motoks on: “Õppimine ja enesetäiendamine – suurem potentsiaal tööjõuturul”. Seda kinnitab ka tõik, et Neeme Lumi on valitud Tallinna Ülikooli 2016. aasta vilistlaseks.

 

Raplamaa Aasta klassijuhataja 2017 – Margit Pikk – Kohila Gümnaasium

Õpetaja Margit töötab Kohila Gümnaasiumis alates 2004. aastast. Ta oli tänavukevadise abituuriumi klassijuhataja ja võttis selle klassi juhtida, kui õpilased olid  alles  3. klassis. See tähendab, et rohkem kui poole oma elust on noored elanud üksteist toetavalt õpetaja Margiti hooliva ja suunava pilgu all. Õpetaja südikus, taktitunne ja distsipliininõue tõi tänavukevadised lõpetajad algklassidest  abituuriumini välja. Klassijuhataja Margiti puhul peab rõhutama seda, et ta usaldab oma õpilasi. Ta teab väga hästi, kes õpilastest milleks on suuteline. See usalduslik side on loonud klassis õhustiku, kus õpilane saab ja julgeb oma oskusi demonstreerida ning ennast mitmekülgselt avada. Ta peab vajalikuks kõigi õpilaste kaasatust  ning oma panuse andmist.

 

Aasta gümnaasiumiõpetaja nominent

Ingrid Oksaar – Kohila Gümnaasiumi eesti keele õpetaja (taotluse esitamise hetkel)

 

Raplamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja 2017 – Ene Holsting – Kohila Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ene Holsting on töötanud Kohila Gümnaasiumis juba üle 20 aasta. Ta alustas huvijuhina, seejärel klassiõpetajana ning on tänaseks end tõestanud kui tugev ja lugupeetud  ajaloo ning ühiskonnaõpetuse õpetaja. Ene on kuldaväärt koolmeister, kelle ainetunnid on kaasakiskuvad ja kelle organiseeritud õppekäigud, õppeüritused on meeldejäävad ning õpituga seotud. Lõppenud õppeaastal osalesid Kohila kooli 12. klassi õpilased Euroscola konkursil, kus võideti pääs Strasbourgi Euroopa Parlamenti. Õpetaja Ene oli selle ettevõtmise hing ja eestvedaja. Kodanikuhariduse programm “Minu Riik” andis 2016. aasta juunis Ene Holstingule üle tunnustava tänukirja.

 

Aasta põhikooli aineõpetaja nominent

Ljudmilla Suvorova – Kohila Gümnaasiumi saksa keele õpetaja

 

Aasta klassiõpetaja nominent

Riina Annilo – Kohila Gümnaasiumi klassiõpetaja

 

Muudatus busside sõidugraafikus 6. oktoobril

Seoses õpetajate päevaga sõidavad Kohila siseliinid 06. oktoobril 2017 muudetud sõiduplaani järgi. Hommikused bussid väljuvad tavagraafikus.

Koolist koju väljuvad bussid kella 14.30 asemel kell 12.00

Kohila 2 pdf

Kohila 7A pdf

Kohila 8 pdf

Kohila 10 pdf

Kohila 11 pdf

kell 13.35 väljumised jäävad ära

Kohila 5 pdf

Kohila 9 pdf

Liinide Kohila 1, Kohila 4 ja Kohila12 06. oktoobril sõiduplaan ei muutu.

Liinid Kohila 3, Kohila 6 ja Kohila 7 06.oktoobril ei teeninda.

Allikas: Harjumaa Ühistranspordikeskus

Lastevanemate üldkoosolek 10. oktoobril 2017 kell 18.30

Käesoleva õppeaasta esimene lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval, 10. oktoobril 2017. a. kell 18.30 kooli aulas.
Päevakord
  1. Kooli  2016/17. õppeaasta kokkuvõte.  Ettekandjad: Viivika Suurmäe, Kadri Rüüson.
  2. Kooli  2017/18. õppeaasta üldtööplaani tutvustus sh. huviringide töö. Ettekandjad: Neeme Lumi, Veronika Paletzky.
  3. Kokkuvõte rahuloluküsitlustest 2016/17. õppeaasta kohta. Ettekandja: Janika Volga
  4. Hoolekogu töö kokkuvõte 2016/17. õppeaastal. Ettekandja: Erik Kosenkranius.
Üldkoosolekule järgnevad klassikoosolekud. 

Raplamaa koolinoorte maastikuteatejooksult suurepärased tulemused

Neljapäeval 21.09 osalesid Kohila Gümnaasiumi õpilased Märjamaal Raplamaa maastikuteatejooksu võistlustel. Gümnaasiumide arvestuses võideti kindel I koht.
Kuni 5. klasside arvestuses saavutati pendelteatejooksus ja maastikuteatejooksus kindel I koht;
6.-9. klasside arvestuses saavutati pendelteatejooksus I koht ja maastikuteatejooksus III koht;
10.-12. klasside arvestuses saavutati pendelteatejooksus I koht ja maastikuteatejooksus II koht.

Kohila Gümnaasiumit esindasid:

Melanie Narjanen, Elis Prunt, Ruth Hansar, Rebecca Pent, Klea Karola Schults, Oscar Kukkur, Karl Marcus Männa, Marten Stopkin, Paul Mihkel Maasalu, Hugo Miljand, Sten-Markus Taasväli (kuni 5. klass);

Helena Kurjama, Elis Vahtmäe, Teili Ladoga, Brit Maripuu, Mari-Ly Talas, Alex Kurjama, Siim Kaarel Maasalu, Janno Kalmet, Kenneth Kadarik, Aiden Madisson, Markus Ladoga (6.-9. klass);

Sigdi Mägi, Anet Maripuu, Anet Saarna, Annabel Jürgens, Kristin Kadarik, Kromel Kruusmann, Eero Välik, Markus Reinumäe, Andree Hein, Markus Pikkor, Kermo Kalda.

Võistkonda juhendas õpetaja Kaur Heinaru.

Alates 18. septembrist 2017 Kohila siseliinidel uued sõiduplaanid

Alates 18. septembrist 2017 hakkavad Kohila siseliinidel kehtima uued sõiduplaanid: korrigeeritud on  marsruudid, peatused ja muudetud mõned väljumisajad.

Liinidel Kohila1, Kohila2, Kohila7, Kohila7A, Kohila8 ja Kohila10 teevad bussid vastavalt Kadaka, Rabivere, Lümandu, Krimmiküla-Suurküla ja Alesti sissesõite nõudmisel. Õhtustel reisidel toimuvad sissesõidud siis, kui bussis on laps(ed). Kui sissesõitu ei toimu, siis läbib buss järgmisi peatusi sõiduplaanis kinnitatud aegadest varem.

Tellimusel olevad reisid:

Liinil Kohila 1 väljumisel Kohila koolist kell 16:10 Kadaka sissesõit;

Liinil Kohila 2 väljumisel Kohila koolist kell 14:30 Kadaka sissesõit;

Liinil Kohila 7 väljumisel Tohisoolt kell 18:40 Rabivere sissesõit;

Liinil Kohila 7A väljumisel Tohisoolt kell 18:40 Rabivere sissesõit;

Liinil Kohila 8 väljumisel Kohila koolist kell 14:30, kell 16:10 Lümandu sissesõit ja kell 16:10 Suurküla/Krimmiküla sissesõit;

Liinil Kohila 10 väljumisel Tohisoolt kell 18:40 Alesti sissesõit.

NB! Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks ja  kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning busside ära jäämised liinilt, palume pöördumised teha ATKO Liinid OÜ kontaktil 6272 737 Grete Alviste.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kontaktil info@harjuytk.ee, kes on Kohila valla siseliinide teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

Siseliinidel on kõikidel tasuta sõiduõigus.

Kõikide liinide sõiduplaanid leiab edaspidi valla kodulehelt.