4.-5. klassi noored Raplas maakonna rahvastepalli meistrivõistlustel

7. novembril käisid meie kooli 4.-5. klassi noored Raplas maakonna rahvastepalli meistrivõistlustel. Taaskord läks meil väga hästi, poisid saavutasid II koha ja tüdrukud lausa I koha. Tüdrukud võitsid kõik 4 mängu. Poistel oli “pusimist” rohkem – 3 võidu kõrvale tuli ka 1 kaotus. Kolme võistkonna vahel tuli nn “surnud ring” (3 võitu ja 1 kaotus). Võitjana väljus sellest Kohila Mõisakool, kolmandaks tuli Rapla Vesiroosi Kool.
Nii poisid kui ka tüdrukud said nende võitudega õiguse mängida piirkondlikus finaalis, mis toimub juba 23. novembril Kuressaares.
Kohila Gümnaasiumi au hoidsid kõrgel Rebecca Pent, Gloria Vaap, Lisell Viimsalu, Lota Bachfeldt, Elisabeth Voojärv, Kristin Forsel, Kerttu Mäesalu, Eliset Reinumäe, Björn Gregor Ool, Miron Vetkal, Oscar Kukkur, Sven Visser, Artjom Skatškov, Karl Marcus Männa, Karl Suuroja, Meiro Heinsar. Õpilasi juhendas Kaur Heinaru.

Oktoober oli digiturvalisuse ja koostöö kuu

Oktoober oli digiturvalisuse ja koostöö kuu. Turvalise interneti kuul oli kooli kutsutud mitmed külalislektorid. 5. ja 6. klassidele rääkisid politseinikud digiturvalisusest, küberkiusamisest, postitustest internetis. 7., 8., 9. ja 11. klassidele rääkis Raido Orumets küberturvalisusest. 10. ja 12. klassidele toimus samal teemal loeng Rynaldo Puusepa eestvedamisel.
Vanematele klassidele räägiti, kuidas kaitsta isikuandmeid, kuidas vältida ja mida teha võimaliku küberkiusamise puhul, millised ohud võivad tekkida internetis jne. Lektorid tõid erinevaid näiteid elust. Õpilased kuulasid suure huviga ja avaldasid ka oma arvamust.

Multimeediumi valikkurususe tunnis valmistati plakateid õpetlike nõueannetega, kuidas internetis turvaliselt toimetada. Valminud tööd paigutati hiljem kooliperele tutvumiseks koridori seintele. 10. klassi õpilased koostasid väikestes töörühmades veel väga huvitavaid õppemänge Bee Botidega, mida edaspidi saavad kasutada nooremad õpilased teistes ainetundides.


Inglise keele tunnis valmisid 10. klassi õpilastel plakatid teemal, kuidas sotsiaalmeedias käituda ja millised on ohud filmi „Social Animals“ põhjal. Algklasside õpilased vaatasid koos klassijuhatajatega videoid turvalise interneti kasutamise kohta. Aktiivset kasutust leidis erinevates ainetundides Miksikese keskkond.

Digiturvalisuse ja koostöö kuust ei puudnud ka sport. Hea näide koostööst oli 16. oktoobril toimunud õpilaste ja õpetajate vaheline korvpallimäng. Mäng oli väga põnev ning sellel korral lõppes pingeline lahing õpetajate võiduga.

Digiturvalisuse ja koostöö kuud vedasid meie tublid matemaatikud Õnne Rõõmus, Margot Sarv, Silva Luuk, Marliis Ojala ja Sirje Laansoo.

Aitäh, Anna!


Aasta tagasi saabus meie kooliperre Anna. Anna viibis siin terve aasta Erasmus+: Euroopa Noored programmi, täpsemini Euroopa vabatahtliku teenistuse raames. Nüüd, aasta hiljem, sai tema teenistus Eestis läbi. Eile toimus lahkumispidu ning täna asus Anna teele oma kodumaale. Aitäh, Anna, selle imelise ja toreda aasta eest! Sinu siinviibimine andis meie tavalisele koolielule nii palju juurde ning loodetavasti kohtume peagi taas!

Kohila siseliinid ja Raplamaa avalik liin nr 13 alates 29.10.2018

KOHILA VALLAVALITSUSE TEADE:

Alates 29. oktoobrist muutuvad Kohila siseliinide sõiduplaanid:

 • Kohila1 – kehtima hakkab uus sõiduplaan
 • Kohila5 – 13.35 väljuvale reisile lisandub Mäevana peatus
 • Kohila7 neljapäeviti – 16:15 väljuvale reisile lisandub Mäevana peatus
 • Kohila11 – 14.30 väljuvale reisile lisandub nõudmisel peatus Jaluse laudad
 • Kohila 2, 3, 4, 6, 7A, 8, 9, 10 ja 12 sõiduplaanid ei muutu

Kohila gümnaasiumi ja Tohisoo vahel sõitev buss on kasutamiseks ka Kohila alevi lastele.
Uued sõiduplaanid on peatus.ee lehel nähtavad alates 25.10.2018, samuti Kohila valla
kodulehel http://kohila.kovtp.ee/bussitransport.

Raplamaa avalik liin 13 – Kohila – Hageri – AESPA – Kohila jaam – Kohila
Alates 29.10 muutub Raplamaa avaliku liini nr.13 sõiduplaan. Liini nr.13 sõiduplaani muudatus aitab
vähendada koormust eeskätt Aespa ja Vilivere koolilaste jaoks Kohila1 ja Kohila5 liinil. Maakonnaliinil
13 muutuvad alates 29.10.18 sõidusuund ja väljumisajad. Liin 13 hakkab sõitma samas suunas
Kohila1 siseliiniga, kuid ei tee sissesõite Vana-Aespasse, Aespasse ja Tselluloosi. Liin läbib Kohila kooli
peatust.

Liin 13 võtab reisijaid peale ainult bussipeatuse märgiga tähistatud peatustest. Liin sobib hästi lastele,
kes soovivad peale tulla Suvila, Ikaruse, Soonurme, Mäevana ja Jaagumardi peatustest. Peatuste
vahelt tulevad lapsed peavad kasutama koolibussi.

NB! Avalikul liinil 13 on sõidu registreerimise kohustus. Sõitu on mugav registreerida elektroonilise
õpilaspileti või ühiskaardiga. Soovitame lapsele muretseda ühiskaart, kuna ühiskaardi valideerimine
läheb kiiremini ja mugavamalt kui pileti ostmine. Tasuta sõiduõiguse saamiseks tuleb ühiskaart
isikustada. Seda on võimalik teha www.pilet.ee.

Kui õpilasel elektroonilist õpilaspiletit või ühiskaarti ei ole (või see on koju ununenud), saab ta
bussijuhilt küsida null-pileti. Rahvastikuregistri järgi Kohila vallas elavad Kohila Gümnaasiumi ja Kohila
Mõisakooli õpilased saavad anda ühiskaarti soovist teada oma kooli. Mujal koolides õppivad
rahvastikuregistri järgi Kohila vallas elavad õpilased saavad tasuta ühiskaardi soovi korral Kohila
vallamaja (Kohila Vabaduse 1) sekretäri käest.

Kohila vallaliinide kohta saab vajadusel täpsemat infot ATKO Liinid OÜ dispetšeri telefonilt 641 8218.

Kohila Gümnaasium võtab alates 02.01.2019 tööle juhiabi

Kohila Gümnaasium võtab alates 02. jaanuarist 2019. a. tööle:

Juhiabi (1,0 kohta). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 08. novembriks 2018 aadressile Kooli 1, Kohila 79805 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile neeme.lumi@kohila.edu.ee.

Juhiabi tööosad on:

 • dokumenteerimine;
 • dokumendihalduse korraldamine vastavalt asjaajamiskorrale dokumendihaldussüsteemiga EKIS;
 • õpilaspiletite vormistamine;
 • erinevate andmebaaside või registrite kasutamine: Eesti hariduse Infosüsteem EHIS, E-kool, Statistikaameti andmebaas eSTAT, e-Haigekassa, Maksu- ja Tolliameti töötamise register TÖR;
 • personalitöö tehniline korraldamine (palgaarvestuse alusdokumentide koostamine ja kontrollimine, lepingute vormistamine, puhkuste üle arvestuse pidamine jms);
 • igapäevane kommunikatsioonitöö.

Vajalikud pädevused:
• omab vähemalt rakenduskõrgharidust juhiabi, asjaajamise, halduskorralduse erialal või muul juhiabi tööosadele vastaval erialal ning vähemalt kahe aastast erialast töökogemust administratiivtöös;
• valdab eesti keelt kõrgtasemel;
• kasutab inglise keelt vähemalt tasemel B2 ning vene keelt kõnekeele tasemel;
• omab väga häid teadmisi ja oskusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas:

 1. arvuti kasutamine Windows keskkonnas ja failihaldus;
 2. tekstitöötlus (Microsoft Word, Google Docs);
 3. tabelitöötlus (Microsoft Excel, Google Sheets);
 4. esitluste loomine (Microsoft PowerPoint, Google Slides);
 5. erinevate andmebaaside ja registrite kasutamine, mis on vajalikud kooli igapäevatöös.

• tunneb oma tööülesannetega seotud vajalikke õigusakte.
Vajalikud isikuomadused:

 1. eetilisus, korrektsus, tasakaalukus, empaatilisus;
 2. kohuse- ja vastutustunne;
 3. hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 4. analüüsivõime ning süsteemitunnetus;
 5. algatus- ja koostöövõime;
 6. pingetaluvus.

Täiendav info e-posti aadressi neeme.lumi@kohila.edu.ee kaudu.

Ettelugemisvõistluse tulemused maakondlikust voorust

Meie kooli neljandate klasside õpilased Epp Bender, Eliset Reinumäe ja Brigitta Puiestik võtsid osa Raplas toimunud ettelugemisvõistluse maakondlikust voorust. Kõik osalenud lapsed olid väga tublid, Kohilasse õnnestus tuua kaks auhinnalist kohta. Eliset Reinumäe sai tihedas konkurentsis väga tubli 2. koha ja Brigitta Puiestik 3. koha.

Õpilastega kaasas käinud õpetaja Taili Vahesaar ütles, et õpetajana oli suur rõõm viibida selliste toredate ja tublide õpilaste seltskonnas, näha maakonna samaealiste taset ning lusti lugemisest. Meie kooli tüdrukuid oma pidulikus koolivormis oli väga ilus ja uhke tunne vaadata-kuulata. Hetked, mis pakuvad õpetajale suurel hulgal kosutust.

Õpetajate päev 2018

Õpetajate päeva puhul toimus õpetajatele pidulik kogunemine kooli aulas. Koolidirektor Neeme Lumi ja vallavanem Heiki Hepner kiitsid ja tänasid meie tublisid õpetajaid suure tänuväärse töö ja panustamise eest noorte tulevikku.

Õnnitleti ka eilsel Raplamaa Omavalitsuste Liidu vastuvõtul tunnustatud 2018. aasta parimaid. Kohila Gümnaasiumisse toodi sellel aastal järgnevad tiitlid:

 • aasta hariduse sõber laureaat Kohila Vineer OÜ, Ruth Grünthal,
 • aasta tugisüsteemi töötaja laureaat Riina Ots,
 • aasta haridustegu laureaadid Ene Holsting ja Nele Aus,
 • aasta põhikooli õpetaja laureaat Maili Hepner,
 • aasta klassijuhataja laureaat Edith Maasik,
 • aasta gümnaasiumi õpetaja Margot Sarv,
 • aasta tugispetsialist Reet Reispass,
 • aasta klassiõpetaja Taili Vahesaar.

Esile tõsteti ka meie direktor Neeme Lumi, keda hindamiskomisjon tunnustas kui hoolivat ja märkavat koolijuhti kõigi eelpool mainitud õpetajate kandidaadiks esitamisel ja tunnustamisel.

Tavaks on meie majas saanud, et õpetajate päeval tänatakse neid õpetajaid, kes eelneval kooliaastal on oma uutele kolleegidele mentoriks olnud. Aitäh, Maili Hepner, Maris Lääts, Merike Tiidrus, Evi Luik, Sirle Pent, Ene Holsting, Veronica Kosenkranius, Janika Kibur, Anu Rand!

Õpetajate päevale omaselt andis direktor võimu üle noortele koolijuhtidele. Direktori vastutusrikka rolli võttis kanda Romet Õunpuu ning õppealajuhatajatena on talle toeks Mikk Anderson ja Hans Andre Marand.