Tööpakkumised

KOHILA GÜMNAASIUM

 • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast;
 • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust,

ootab oma kasvavasse kooliperre:

 • TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJAT

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis, kus on kaasaegne õpikeskkond.

Tööle asumise aeg on 23.08.2022.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 05.06.2022 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: direktor tel 53401299.


 • FÜÜSIKAÕPETAJAT,
 • KEEMIAÕPETAJAT,
 • LOODUSAINETE ÕPETAJAT

Ootused kandidaadile:

 • soov õpetada loodusaineid läbi praktiliste tegevuse,   
 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis, kus on kaasaegne õpikeskkond, sh korralik labor loodusainete õpetamiseks.

Tööle asumise aeg on 23.08.2022.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 05.06.2022 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: direktor tel 53401299.


 • MATEMAATIKAÕPETAJA, III kooliaste ja gümnaasium
 • EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA, III kooliaste ja gümnaasium
 • INIMESE- JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA, II ja III kooliaste.
 • KÄSITÖÖ- JA KODUNDUSE ÕPETAJA 0,5 ametikohta
 • KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA, I ja II kooliaste 
 • KLASSIÕPETAJA: vajalik inglise keele õpetamise võimekus.
 • VÄIKEKLASSI ÕPETAJA (1. klassi õpetaja)

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis.

Tööle asumise aeg on 23.08.2022.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 30.05.2022 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: direktor tel 53401299.


 • VENE KEELE ÕPETAJAT
 • INGLISE KEELE ÕPETAJAT

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis.

Tööle asumise aeg on 23.08.2022.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 23.05.2022 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: direktor tel 53401299.


VÄIKEKLASSI ÕPETAJAT

Ootused kandidaadile:

 • varasem töökogemus HEV õpilastega,
 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis. 

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 11.04.2022 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info: personalijuht tel 58865144