Raplamaa avaliku liini nr 13 uus väljumine

Alates 1. septembrist on Raplamaa avalikule liinile nr 13 Kohila – Aespa – Hageri – Kohila lisatud tööpäeviti uus väljumine.
E-R
Kohila raudteejaam 14:40
Vabaduse (Konsumi ees) 14:41
Kohila kool 14:42
Vabaduse (raudteejaama pool) 14:43
Jaagumardi 14:47
Mäevana 14:50
Soonurme 14:51
Ikaruse 14:52
Suvila 14:53
Marja 14:54
Sutlema 14:58
Hageri kalmistu 15:00
Hageri 15:02
Hageri küla 15:04
Päevati 15:06
Kohila raudteejaam 15:09

Liini nr 13 bussis on ruumi ja laps saab kindlasti istuma. Lisaks aitab see meil vähendada koolibusside ülekoormust
ning hajutada õpilasi praegusel viiruste levimise perioodil. Õpilased saavad liini nr 13 bussis sõita tasuta õpilaspileti
või ühiskaardi valideerimisel. Liini nr 13 buss sõidab tööpäeviti kolm ja nädalavahetustel kaks korda päevas. Vaata
lisaks siit: http://vana.peatus.ee/#region;rapla

Küsimuste tekkimisel:

ATKO Liinid OÜ dispetšeri number, mis on kättesaadav 24/7: +372 641 8218

Muudetud on liini Kohila12 sõiduplaani seoses ehitustöödega Kallaste teel

Ehitustööde ajal ei sõida Kohila12 hommikul Kallaste tee, Kurtna ja Metsanurga kaudu, buss sõidab Katikodust otse Kohila kooli peatusesse. Esialgsetel andmetel kestavad ehitustööd Kallaste teel mitte üle kahe nädala.

Kohila12 Kvartsi tee – Soonurme – Mäevana – Katikodu – Kohila

Vilivere lapsed tulevad Katikodu peatusesse, kust saavad minna liinile Kohila12 (1. septembril kell 09:20 ja alates 2. septembrist
kell 07:59). Kallaste, Kurtna ja Metsanurga lapsed toob kooli valla auto.

Esimesel koolipäeval, 01.09.20 sõidab valla auto järgmistel aegadel:
Kallaste 09:10
Katikodu 09:20
Kurtna 09:25
Metsanurga 09:30
Kohila kool 09:45

Esimese koolipäeva sõiduplaanid leiate siit.

Alates 02.09.2020 sõidab valla auto järgmistel aegadel:
Kallaste 07:50
Katikodu 07:57
Kurtna 08:05
Metsanurga 08:10
Kohila kool 08:20

Alates 02.09.20 kehtima hakkavad sõiduplaanid leiate valla kodulehelt ja peatus.ee.

1. september: aktused, bussiliinid

Hageri klassid

 • 1.h- 4.h klasside aktus Hageri koolimajas, 9.30

2.-11. klasside aktused ja klassijuhatajatunnid

 • Aktus toimub kooli ees, ka vihmase ilmaga. Palume olla selleks valmis.
 • 2.-6. klass kell 10.00 aktus, kell 10.30 klassijuhatajatund.
 • 7.-11. klass kell 10.00 klassijuhatajatund, kell 10.35 aktus kooli ees, ka vihmase ilmaga. Palume olla selleks valmis.

 

1. ja 12. klasside aktus/rongkäik

 • 1. ja 12. klasside kogunemine rongkäiguks Sipsiku lasteaia ees kell 10.45. 
 • 11.00 Rongkäigu algus .
 • Kell 11.30 klasside 1.H, 1.D ja 1.B aktus aulas. Peale aktust klassijuhatajatunnid oma klassis.
 • Kell 11.30 klasside 1.A ja 1.C  klassijuhatajatund oma klassis. Peale klassijuhatajatundi aktus kooli aulas.

1. septembri ja edasise bussiliinide info leiate siit.

 

Tööpakkumised

KOHILA GÜMNAASIUM

 • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast ja Raplamaa parim koolilõuna;
 • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust.

ootab oma tegusasse kollektiivi tööle õpetaja abi (koormus 1,0).

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.
Pakume kaasaegset õpikeskkonda. Meil on toimiv mentorsüsteem ja konkurentsivõimelised
palgad. Haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 25.09.2020 (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info tel: 4841021 või e-posti aadressil kirsti.solvak@kohila.edu.ee

Vastuvõtt 10. klassidesse

Vastuvõtt 10. klassidesse toimub 9. juunist – 25. juunini

Miks valida haridustee jätkamiseks Kohila Gümnaasium?

Meie koolis on võimalik omandada vajalikud teadmised ja oskused ülikooliks nii reaal- kui humanitaarvaldkonnas. 

Gümnaasiumis on  2 õppesuunda:

 • loodus- ja reaalainete õppesuund – lisakursused füüsikas, keemias, biolooogias ja geograafias;
 • humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuund – lisakursused ajaloos, kirjanduses, psühholoogias.

Gümnaasiumi õppekava on leitav siit – lk 11-17.

Meil on ettevõtlik kool – tahan, suudan, teen! Ootame läbi õpilasesinduse õpilasi kaasa rääkima koolikorralduslikes küsimustes ning vanemaid osalema hoolekogu töös; õppekava läbinu omandab projektijuhi oskused; saad siduda õpingutega oma isiklikule huvile põhineva õppimise; omad võimalust luua õpilasfirma; proovida kätt näitemängu loomises ja ettekandmises; avatud on võimalused korraldada koolis ja koos koolikaaslastega erinevaid üritusi.

Meil on keskkonnahoidlik kool – peame oluliseks ja  järgime säästva arengu põhimõtteid. Au sees on säästlik tarbimine ja taaskasutus, energiakulu ja jäätmetekke vähendamine, kogemuste jagamine kogukonnale. Koolil on kaasaegne ja väga innovaatiline uus keskkonnalabor, viime läbi loodus- ja keskkonnateemalisi välipraktikaid, õppetööd toetab Kohila Keskkonnahariduse Keskus. 

Koolipere hoiab üheskoos oma tervist – sportimisvõimalused on väga head, meil on Raplamaa parim koolitoit ja käsi pesime ning desinfitseerisime juba enne pandeemiat. 

Peame tähtsaks koostööd ja üksteisest hoolimist. Oluline on kooli ja kodu sünergia. Tegutseme koos ühise eesmärgi nimel, oleme avatud, igaühel on võimalus ja julgus oma arvamus välja öelda. Oleme tolerantsed üksteise suhtes ja peame kinni kokkulepetest. Koostöö aluseks meie koolis on meeskonnatöö, mis viib parimate otsuste ja tulemusteni. 

Meie Eestimaa ja oma kool on meile väga kallid – väärtustame isamaalist hoiakut, saad osaleda riigikaitse õppes, rahvatants ja koorilaul on meie koolis au sees. 

Oleme üheskoos akadeemilised – õpime ja arendame ennast sihikindlalt, osaleme teaduskooli ja ülikoolide poolt pakutavatel koolitustel,  käitume väärikalt ja kanname vähemalt ühte koolivormi elementi – näiteks teklit. Esindame uhkusega oma kooli – mis on just selline, milliseks meie üheskoos ta loome. 

Kui sa jagad neid väärtusi ja soovid jätkata õpinguid gümnaasiumis, oled väga oodatud õppima meie kooli.

 

Vastuvõtt Kohila Gümnaasiumisse 

Dokumentide esitamine toimub veebipõhises keskkonnas Arno.

Gümnaasiumisse vastuvõtmine toimub põhikooli hinnete alusel. Õpilased võetakse vastu põhikooli lõputunnistuse keskmise hinde põhjal moodustunud pingerea alusel.

Kandideerijatega viiakse vajadusel läbi vestlus. Sellest teavitatakse kandideerijat e-posti teel. Vestlus toimub kokkulepitud ajal juunikuu jooksul.

Ootame gümnaasiumisse sisseastumise avaldusi 9. kuni 25. juunini. Avalduse ja sisseastumise dokumendid esitab lapsevanem läbi keskkonna ARNO või kooli kantseleisse. Esitatavate dokumentide loendi leiate https://kohila.edu.ee/vastuvott/, või dokumendist Kohila Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord”. Keskkond ARNO lingi leiate kooli kodulehelt vahetult enne dokumentide vastuvõttu.

Palun märkige õppimise alguse ajaks 01.09.2020. Segadust võib tekitada klassi valimise koht – selleks on G10.

Kui Kohila Gümnaasiumi lõpetaja soovib sisse astuda ja dokumendid esitatakse ARNOs, siis ei ole vaja lisada juurde põhikooli lõputunnistust, hinnetelehte, 9. klassi tunnistust ja tervisekaarti. Kellel on olemas kehtiv õpilaspilet, siis ei ole vaja ka fotot üles laadida.

Vastuvõtust teavitatakse lapsevanemaid ja õpilasi e-posti teel hiljemalt 1. juuliks.

Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulik hinne.

Üldjuhul ei võeta gümnaasiumisse õpilasi, kelle 9. klassi veerandi-, trimestri- või aastahinnetes on olnud puudulikke või õpilasi, kelle käitumine 9. klassis on hinnatud mitterahuldavaks.

Vastuvõtt 1. klassi, videopöördumine

Vastuvõtt Kohila ja Hageri 1. klassidesse
toimub 20. maist kuni 21. juunini.

Videopöördumine 2020. sügisel kooliteed alustavate laste vanematele

Viited videopöördumises mainitud lehekülgedele ja materjalidele

Vastuvõtudokumentide esitamine

Nõuded digitaalsele dokumendifotole

 • otsevaates (pea ei tohi olla viltu ega kallutatud);
 • neutraalse ilmega;
 • avatud silmadega ja suletud suuga;
 • nägu fookuses ja selge detailsusega;
 • nii, et nägu moodustab 70-80% foto kõrgusest;
 • ühetoonilisel heleda värvusega (soovitavalt hallikal) taustal;
 • ilma varjudeta (nt taustal, näol);
 • soovitatavalt ilma prillideta või nii, et prilliklaasid ei peegeldada valgust;
 • ilma peakatteta, peakaunistusteta.

Küsimused ja lisainfo

 • Üldküsimustest aitab õppealajuhataja Reet Kuhlberg, reet.kuhlberg[at]kohila.edu.ee, 55585476
 • Arno keskkonnas taotluse esitamisel tekkinud küsimusega aitab õppealajuhataja Kadri Rüüson, kadri.ruuson[at]kohila.edu.ee, 55585474

Koolivormi eeltellimise periood 27. aprill kuni 26. juuni

Kevadine ettetellimise periood on avatud alates 27.04.2020

27. aprillist kuni 26. juunini tehtud tellimused saab kätte alates augusti lõpus koolist.

27. augustist kuni 20. septembrini tehtud tellimused saab kätte alates novembri alguses koolist.

Link ettetellimiskeskkonda.


Lisaks koolivestile on teil soovi korral võimalik tellida ka teisi meie kooli sümboolikaga tooteid, näiteks teklit, kleiti või spordiriideid. Tootevalikuga saab tutvuda OÜ Norrisoni kodulehel.

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda e-posti aadressil OÜ Norrison norrison@norrison.ee või Kohila Gümnaasiumi arendusjuhi Janika Volga poole  janika.volga@kohila.edu.ee.

1. klassi koolivestide info 2020

Teie laps on 2020. aasta sügisel alustamas oma kooliteed Kohila Gümnaasiumis.  Meie koolipere kannab uhkusega oma Hageri triibuga koolivormi. Kohila Vallavalitsusel ja Kohila Gümnaasiumil on aastatepikkune kena traditsioon kinkida esimesse klassi astujale koolivest.

Kuna sel kevadel ei ole lastel võimalik lasteaedades veste proovida, siis palume all välja toodud tabelite põhjal otsustada, millise suurusega vest teie lapsele mõõtude järgi sobiks. Palume arvestada kindlasti ka lapse suvise kasvamisega.

Üldiselt sobivad lastele koolivestid toodud mõõtude vahemikus, kuid on ka erandeid. Kui tabelis ei ole teile sobivate mõõtudega suurusi välja toodud, siis on võimalik tellida ka erimõõdus vest. Selleks tuleb esitada lapse pikkus, rinnaümbermõõt, vööümbermõõt ja puusaümbermõõt. Koolivestid kootakse Eestis ning need on meriinovillast.

Koolivesti suuruse teatamine

1. klassi astuja koolivesti suuruse saate teatada vastuvõtudokumente esitades Arno keskkonna kaudu.

TÜDRUKUTE/NEIDUDE FIGUURIMÕÕDUD

Vesti suurus 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176 182-188
Pikkus 110-118 119-130 131-142 143-154 155-166 167-178 179-190
Rinnaümbermõõt 55-60 58-66 64-72 70-78 76-84 82-90 90-98
Vööümbermõõt 54-58 55-60 58-64 62-68 66-70 68-72 70-74
Puusaümbermõõt 58-65 64-70 68-76 74-82 80-90 88-96 95-102

 

POISTE/NOORMEESTE FIGUURIMÕÕDUD

Vesti suurus 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176 182-188
Pikkus 110-118 119-130 131-142 143-154 155-166 167-178 179-190
Rinnaümbermõõt 55-60 58-66 64-72 70-78 76-84 82-90 88-96
Vööümbermõõt 54-58 55-60 58-64 62-68 66-72 70-76 74-82
Puusaümbermõõt 58-65 64-70 68-76 74-82 80-88 86-94 93-100

 

Koolivormi kandmine on meie koolis auasi ning pidulikel üritustel 1.-9. klassile kohustuslik. Lisaks koolivestile, mille saate kingituseks, on teil soovi korral võimalik tellida ka teisi meie kooli sümboolikaga koolivormi tooteid, näiteks teklit, kleiti või spordiriideid, OÜ Norrisoni kodulehelt https://norrison.ee/et/128-kohila-gumnaasium

Kevadine ettetellimise periood on avatud alates 27.04.2020.

 • 27. aprill kuni 26. juuni, kättesaamine alates augusti lõpus koolist.
 • 27. august kuni 20. september, kättesaamine alates novembri alguses koolist.

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda e-posti aadressil OÜ Norrison norrison@norrison.ee või Kohila Gümnaasiumi arendusjuhi Janika Volga poole  janika.volga@kohila.edu.ee.