Tööpakkumised

KOHILA GÜMNAASIUM

 • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast;
 • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust;

ootab oma kooliperre:

HALDUSJUHTI

Tööülesanded:

 • koolimaja ja kooli vara korrashoid ning remonditööde korraldamine,
 • territooriumi heakorra tagamine,
 • kooli heakorra eest vastutava personali töö koordineerimine ja juhendamine,
 • kooli arendustöös osalemine,
 • hangete läbiviimine.

Ootused kandidaadile:

 • B kategooria juhtimisõigus,
 • arvuti kasutamise oskus,
 • hea koostööoskus ja pingetaluvus,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele,
 • kiire, täpne ja korrektne,
 • kasuks tulevad kogemused ehitusvaldkonnas.

Sul on võimalus olla:

 • kaasaegse töökeskkonna kujundaja ning looja,
 • motiveeritud ja toetavate töötajate kolleeg.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis. Konkurss kestab kuni sobiva kandidaadi leidmiseni. Tööle asumise aeg on 20.02.2023.

Sooviavaldus ja  CV palume saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info direktor: tel 53401299


LOODUSAINETE ÕPETAJAT

Ootused kandidaadile:

 • soov õpetada loodusaineid läbi praktiliste tegevuse,
 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
 • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis.  Tööle asumise aeg on märts 2023.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10.02.2023 a (kaasa arvatud) aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info direktor: tel 53401299.


ERIPEDAGOOGI

Töö kirjeldus: tööülesanneteks on erimetoodikaid kasutades toetada erivajadustega laste arengut väikeklassis ja õpiabi tundides, õppetundide läbiviimine väikeklassis, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja juhendamine.

Ootused kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastavat haridust või selle omandamist,
 • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust,
 • soovi töötada lastega,
 • orienteeritust meeskonnatööle ja avatust uuendustele.

Tööle asumise aeg on jaanuar 2023. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: Kooli 1, Kohila Raplamaa 79805 või e-posti aadressile kohila@kohila.edu.ee. Täiendav info: direktor tel 53401299.

Kooli uhkus 2023

Kohila Gümnaasiumi kooli uhkuse eesmärk on märgata ja tunnustada koolis heategijaid, edendada ning toetada hoolivust, märkamist ja aitamist koolipere seas.

Märka õpilast, õpetajat või koolitöötajat, kes on suure südamega, kes panustab rohkem, kui oodatakse või on muul viisil positiivselt silma jäänud.

Täida vorm hiljemalt 3. veebruariks 2023 selle inimese ja tema tegemiste kohta, keda sa oled märganud põhjendades, miks just tema võiks olla kooli uhkus. Võid kirjutada ka mitme toreda inimese kohta täites iga kandidaadi kohta eraldi vormi.

Konkursist võivad osa võtta kõik Kohila Gümnaasiumi õpilased ning töötajad. Kõik võivad esitada kõiki: õpilane võib esitada õpilast, aga ka õpetajat/koolitöötajat ja vastupidi ning õpetaja/koolitöötaja oma kolleegi või õpilast.

Laekunud kandidaatide hulgast valib kooli töötajatest ja õpilastest koosnev žürii välja Kohila kooli uhkused, keda tunnustatakse veebruaris vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel.

Kooli uhkuse tiitlile saab esitada kandidaate järgmistes kategooriates:

 • 1.-6. klassi õpilane;
 • 7.-12. klassi õpilane;
 • uus õpetaja (töötanud koolis vähem kui 5 aastat);
 • kauaaegne õpetaja (töötanud koolis rohkem kui 5 aastat);
 • kooli personal.