Meie kooli helkuripuud

Kohila Gümnaasium võttis osa Türi Noortekeskuse algatatud väljakutsest kinkida Eesti Vabariigile 100 helkuripuud. Nii ehitigi 17. oktoobri hommikul uhked helkuripuud Kohila Gümnaasiumi ja Hageri koolimaja ette. Puu küljest saab helkuri võtta igaüks, kellel veel seda pole või on kaotsi läinud. Kellel aga on veel sahtlisse jäänud sõbrata helkureid, võib need samuti puule riputada.

Aitäh kõigile, kes puu ehtimisel abiks olid ja selle tarbeks helkureid tõid!

ERRS tunnustas Rapla maakonna parimaid rahvatantsurühmi ja nende juhendajaid

Rapla maakond tänas 17. oktoobril XII laulu- ja tantsupeo juhte. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts andis samas üle tunnustused rahvamuusika peol osalenud kollektiivijuhtidele. Samuti tunnustati peol osalenud parimaid Rapla maakonna rahvatantsurühmi ja nende juhendajaid.

Meie koolist pälvis tunnustuse Ulvi Mägi, kes juhendas 1.-2. klassi laste rahvatantsurühma, 5.-6. klassi lasterühma Rõõmukse ja noorte tantsurühma Rõõmupäkad.

Allikas: ERRS – Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

„Eestimaa õpib ja tänab“

 

Raplamaa Aasta tegu hariduses 2017

Projektõppe rakendamine Kohila Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õppekavas – korraldaja Kadri Vilsoo – Kohila Gümnaasiumi õppealajuhataja

Lõppenud õppeaastal käivitus Kohila Gümnaasiumis projektõppe kursus gümnasistidele, mis on toonud õpilased rangest ainekesksest ja tunnipõhisest õppest välja. Läbi selle kursuse pidid noored kuni 4-liikmeliste rühmadena algusest lõpuni läbi viima mõne ürituse või ürituste sarja: selle sõnastama,  kavandama, vajadusel hankima rahalisi vahendeid, ürituse läbi viima ja lõpuks seda meedias põhjalikult kajastama. Ettevõtmine on kasuks tulnud õpetajate-juhendajate vahelisele koostööle ning laiemalt ainetevahelisele lõimingule. See, et midagi konkreetset peab kevadeks valmis saama, on olnud motivaatoriks  nii õpilastele kui juhendajatele. Õppealajuhataja Kadri Vilsoo on selle kursuse kuraator ja algteadmisi käsitleva  teoreetilise osa läbiviija.

 

Raplamaa Aasta õppeasutuse juht 2017

Neeme Lumi– Kohila Gümnaasiumi direktor

Neeme on tippteadust ja keskkonnaharidust väärtustav, avatusele ja koostööle orienteeritud kogu personali kaasav ja väga arvestav juht. Ta innustab õpilasi ja õpetajaid osalema kõikvõimalikes rahvusvahelistes projektides. Maakonnatasandil ja kaugemalgi käib koolijuht koos meeskonnaga oma kooli tutvustamas. Üritustel nii koolis kui väljaspool kooli, on Neeme alati osaline. Kui Kohila Gümnaasiumi motoks on “Õppimine on popp”, siis Neeme Lumi motoks on: “Õppimine ja enesetäiendamine – suurem potentsiaal tööjõuturul”. Seda kinnitab ka tõik, et Neeme Lumi on valitud Tallinna Ülikooli 2016. aasta vilistlaseks.

 

Raplamaa Aasta klassijuhataja 2017 – Margit Pikk – Kohila Gümnaasium

Õpetaja Margit töötab Kohila Gümnaasiumis alates 2004. aastast. Ta oli tänavukevadise abituuriumi klassijuhataja ja võttis selle klassi juhtida, kui õpilased olid  alles  3. klassis. See tähendab, et rohkem kui poole oma elust on noored elanud üksteist toetavalt õpetaja Margiti hooliva ja suunava pilgu all. Õpetaja südikus, taktitunne ja distsipliininõue tõi tänavukevadised lõpetajad algklassidest  abituuriumini välja. Klassijuhataja Margiti puhul peab rõhutama seda, et ta usaldab oma õpilasi. Ta teab väga hästi, kes õpilastest milleks on suuteline. See usalduslik side on loonud klassis õhustiku, kus õpilane saab ja julgeb oma oskusi demonstreerida ning ennast mitmekülgselt avada. Ta peab vajalikuks kõigi õpilaste kaasatust  ning oma panuse andmist.

 

Aasta gümnaasiumiõpetaja nominent

Ingrid Oksaar – Kohila Gümnaasiumi eesti keele õpetaja (taotluse esitamise hetkel)

 

Raplamaa Aasta gümnaasiumiõpetaja 2017 – Ene Holsting – Kohila Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ene Holsting on töötanud Kohila Gümnaasiumis juba üle 20 aasta. Ta alustas huvijuhina, seejärel klassiõpetajana ning on tänaseks end tõestanud kui tugev ja lugupeetud  ajaloo ning ühiskonnaõpetuse õpetaja. Ene on kuldaväärt koolmeister, kelle ainetunnid on kaasakiskuvad ja kelle organiseeritud õppekäigud, õppeüritused on meeldejäävad ning õpituga seotud. Lõppenud õppeaastal osalesid Kohila kooli 12. klassi õpilased Euroscola konkursil, kus võideti pääs Strasbourgi Euroopa Parlamenti. Õpetaja Ene oli selle ettevõtmise hing ja eestvedaja. Kodanikuhariduse programm “Minu Riik” andis 2016. aasta juunis Ene Holstingule üle tunnustava tänukirja.

 

Aasta põhikooli aineõpetaja nominent

Ljudmilla Suvorova – Kohila Gümnaasiumi saksa keele õpetaja

 

Aasta klassiõpetaja nominent

Riina Annilo – Kohila Gümnaasiumi klassiõpetaja

 

Lastevanemate üldkoosolek 10. oktoobril 2017 kell 18.30

Käesoleva õppeaasta esimene lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval, 10. oktoobril 2017. a. kell 18.30 kooli aulas.
Päevakord
  1. Kooli  2016/17. õppeaasta kokkuvõte.  Ettekandjad: Viivika Suurmäe, Kadri Rüüson.
  2. Kooli  2017/18. õppeaasta üldtööplaani tutvustus sh. huviringide töö. Ettekandjad: Neeme Lumi, Veronika Paletzky.
  3. Kokkuvõte rahuloluküsitlustest 2016/17. õppeaasta kohta. Ettekandja: Janika Volga
  4. Hoolekogu töö kokkuvõte 2016/17. õppeaastal. Ettekandja: Erik Kosenkranius.
Üldkoosolekule järgnevad klassikoosolekud. 

Raplamaa koolinoorte maastikuteatejooksult suurepärased tulemused

Neljapäeval 21.09 osalesid Kohila Gümnaasiumi õpilased Märjamaal Raplamaa maastikuteatejooksu võistlustel. Gümnaasiumide arvestuses võideti kindel I koht.
Kuni 5. klasside arvestuses saavutati pendelteatejooksus ja maastikuteatejooksus kindel I koht;
6.-9. klasside arvestuses saavutati pendelteatejooksus I koht ja maastikuteatejooksus III koht;
10.-12. klasside arvestuses saavutati pendelteatejooksus I koht ja maastikuteatejooksus II koht.

Kohila Gümnaasiumit esindasid:

Melanie Narjanen, Elis Prunt, Ruth Hansar, Rebecca Pent, Klea Karola Schults, Oscar Kukkur, Karl Marcus Männa, Marten Stopkin, Paul Mihkel Maasalu, Hugo Miljand, Sten-Markus Taasväli (kuni 5. klass);

Helena Kurjama, Elis Vahtmäe, Teili Ladoga, Brit Maripuu, Mari-Ly Talas, Alex Kurjama, Siim Kaarel Maasalu, Janno Kalmet, Kenneth Kadarik, Aiden Madisson, Markus Ladoga (6.-9. klass);

Sigdi Mägi, Anet Maripuu, Anet Saarna, Annabel Jürgens, Kristin Kadarik, Kromel Kruusmann, Eero Välik, Markus Reinumäe, Andree Hein, Markus Pikkor, Kermo Kalda.

Võistkonda juhendas õpetaja Kaur Heinaru.

Erasmus+ projekt Environment in our everyday life

Tegevused Erasmus+ projekti raames

1. Logokonkurss: projekt otsib logo!

Konkursil osalesid õpilased erinevatest klassidest (täpsem info konkursi plakatil).
Kõigi kooliõpilaste seas lõplikule hääletusele läinud tööd asuvad siin.

2. Õppekäik Hispaaniasse (20.-26.11.2016):

Osalejad: Daniel Leonardo Rodgers (7. klass), Kevin Kristofer Laanmets (8. klass), Birke Vahesaar (9. klass), Kärolin Havakats (10. klass). Saatis õpetaja Kaupo Oja.

Õpilased olid eelnevalt valmistanud Eestit, Kohilat ning Kohila Gümnaasiumi tutvustava video, mis asub siin.

Pärast retke kirjutati valla ajalehte artikkel, mis asub siin 3. leheküljel.

Retkel valiti kõigi osalevate riikide vahel välja projekti ametlik logo, milleks sai Portugali rühma valmistatu (asub siin).

Õpilased tutvustasid ka ülejäänud koolile enda käiku aulas ettekandega (slaidid asuvad siin).

Fotosid retkest saab näha ka siin.

3. Loosalu rabamatk (2.02.2017):

Rahvusvahelise märgalade päeva puhul käisime õpilastega Loosalu raba külastamas.

Käigul osales õpilasi 8.-10. klassist.

Õpilaste ning õpetajate poolt tehtud piltidest pandi kokku posterisuurune fotokollaaž, mida sai 2. korrusel ka pikalt näha. Kollaažil kasutatud pildid asuvad siin.

4. Akvaariumi pidulik avamine (14.03.2017):

Akvaariumi „korraldajate“ Mikk Jõgisoo ja Kevin Sakermaa (9.c) eestvedamisel konstrueeriti ning täideti geograafiaklassis seni töötav akvaarium.

Esitlus akvaariumi tekkeprotsessi ning elanike kohta asub siin.

5. Õppekäik Portugali (19.03- 25.03.2017):

Osalejad:  Laurette Kristin (8. klass), Kärt Kristina Jürissaar (9. klass), Kromel Kruusmann (11. klass), Mirell Vinnal (11. klass). Saatis õpetaja Veronica Kosenkranius.

Retke jaoks valmistasid õpilased taas ennast ning Eestit tutvustava video. Hiljem ka ülevaatev videoõppekäigust.

Käigust tekkis kaks artiklit: E. Kosenkraniuse artikkel „Kohila Gümnaasiumi õpilastega Erasmus+ projekti raames Portugalis“ (asub siin 8. lk) ning õpilaste artikkel „Portugali reis – uued teadmised ja palju häid sõpru“ (asub siin 10. lk).

6. Nõva looduskeskuse külastus (25.05.2017):

Külastati RMK programmi „Maa, mis tõuseb merest“, milles osalesid õpilased 8.-11. klassidest. Programmi info asub siin. Lisaks mõned pildid käigust asuvad siin.

Tulevikus: Planeeritud tegevused partnerkoolide külastusele Eestisse 2018. aasta mais asuvad siin.

4. klasside tutvumispiknik

1. juunil korraldas õpilasesinduse esimees Kert Markus Valdek koos oma abiliste Elise-Marii, Marielli ja Hans Andrega neljandatele klassidele tutvumispikniku. Mõte tekkis tal Hageris klassijuhatajatunni raames 4.h klassiga vesteldes. Kert Markus on sõnapidaja ja hooliv: tegigi nii, nagu lubas.

Ühisüritus algas Kohila koolimaja ees tutvumismänguga, edasi suunduti noortekeskusesse. Noored moodustasid klassidest segavõistkonnad, mis aitas lastel  paremini omavahel tuttavaks saada.  Sees tutvustasid noortekeskuse juhataja Lii ja noorsootöötaja Tessi noortekeskuses toimuvat ning olid vabad tegevused.

SUURED TÄNUD TOREDATELE ja HOOLIVATELE NOORTELE KOHILA GÜMNAASIUMIST ja NOORTEKESKUSE PERELE!

Jetta-Lucretia Kärneri uurimistöö saavutas vabariiklikul võistlusel 2. koha!

Õppeaasta alguses kuulutati välja üle-eestiline ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele. Võistluse teema oli Eesti iseseisvumise eeldused. 5. mail toimus Tartus kokkuvõttev konverents, kus tulid ettekandmisele 1.-3. koha saavutanud tööd. Esines ka meie kooli õpilane Jetta-Lucretia Kärner. Tema töö kandis pealkirja „1917. ja 1918. aasta pöördelised sündmused Kohila vallas täiskogu ja volikogu protokollide valguses”. Töö valmimist juhendas õpetaja Ene Holsting. Gümnaasiumi arvestuses saavutas Jetta-Lucretia töö üleriigilises arvestuses 2. koha! Uurimistööde kategoorias rahalise preemia saanud (1.-3. koht) 11. ja 12. klasside õpilastel on võimalik konkursivabalt jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis või Tallinna Ülikoolis.

Tavaliselt viibib sellel üritusel ka president, kuid seekord oli ta välisvisiidil Itaalias. Et uurimiskonkursi võitjaid siiski isiklikult õnnitleda, on parimate tööde autorid koos juhendajatega kutsutud 19. mail Kadriorgu kohtumisele Kersti Kaljulaidiga.