1. klasside nimekirjad

Seoses tekkinud muudatustega 1. klasside komplekteerimisel, ei ole võimalik klasside nimekirjasid 1. juuli seisuga avalikustada. Info klasside nimekirjade kohta jõuab lastevanemateni esimesel võimalusel.