Erasmus+ projekt Environment in our everyday life

Tegevused Erasmus+ projekti raames

1. Logokonkurss: projekt otsib logo!

Konkursil osalesid õpilased erinevatest klassidest (täpsem info konkursi plakatil).
Kõigi kooliõpilaste seas lõplikule hääletusele läinud tööd asuvad siin.

2. Õppekäik Hispaaniasse (20.-26.11.2016):

Osalejad: Daniel Leonardo Rodgers (7. klass), Kevin Kristofer Laanmets (8. klass), Birke Vahesaar (9. klass), Kärolin Havakats (10. klass). Saatis õpetaja Kaupo Oja.

Õpilased olid eelnevalt valmistanud Eestit, Kohilat ning Kohila Gümnaasiumi tutvustava video, mis asub siin.

Pärast retke kirjutati valla ajalehte artikkel, mis asub siin 3. leheküljel.

Retkel valiti kõigi osalevate riikide vahel välja projekti ametlik logo, milleks sai Portugali rühma valmistatu (asub siin).

Õpilased tutvustasid ka ülejäänud koolile enda käiku aulas ettekandega (slaidid asuvad siin).

Fotosid retkest saab näha ka siin.

3. Loosalu rabamatk (2.02.2017):

Rahvusvahelise märgalade päeva puhul käisime õpilastega Loosalu raba külastamas.

Käigul osales õpilasi 8.-10. klassist.

Õpilaste ning õpetajate poolt tehtud piltidest pandi kokku posterisuurune fotokollaaž, mida sai 2. korrusel ka pikalt näha. Kollaažil kasutatud pildid asuvad siin.

4. Akvaariumi pidulik avamine (14.03.2017):

Akvaariumi „korraldajate“ Mikk Jõgisoo ja Kevin Sakermaa (9.c) eestvedamisel konstrueeriti ning täideti geograafiaklassis seni töötav akvaarium.

Esitlus akvaariumi tekkeprotsessi ning elanike kohta asub siin.

5. Õppekäik Portugali (19.03- 25.03.2017):

Osalejad:  Laurette Kristin (8. klass), Kärt Kristina Jürissaar (9. klass), Kromel Kruusmann (11. klass), Mirell Vinnal (11. klass). Saatis õpetaja Veronica Kosenkranius.

Retke jaoks valmistasid õpilased taas ennast ning Eestit tutvustava video. Hiljem ka ülevaatev videoõppekäigust.

Käigust tekkis kaks artiklit: E. Kosenkraniuse artikkel „Kohila Gümnaasiumi õpilastega Erasmus+ projekti raames Portugalis“ (asub siin 8. lk) ning õpilaste artikkel „Portugali reis – uued teadmised ja palju häid sõpru“ (asub siin 10. lk).

6. Nõva looduskeskuse külastus (25.05.2017):

Külastati RMK programmi „Maa, mis tõuseb merest“, milles osalesid õpilased 8.-11. klassidest. Programmi info asub siin. Lisaks mõned pildid käigust asuvad siin.

7. Õppekäik Saksamaale (15.-22.10.2017):

Osalejad: Kristelle Hermann, Alina Aronia, Maris Mäesalu, Birgit Visnap 11. klassist ja õpetaja Tatjana Kõuts.
Õpilased olid eelnevalt valmistanud Eestit, Kohilat ning Kohila Gümnaasiumi  tutvustava video.
Pärast retke kirjutati valla ajalehte artikkel “Kohila koolinoored Bonnis” (nr 17), mis asub 5. leheküljel.
Õpilased tutvustasid ka ülejäänud koolile enda käiku aulas ettekandega.

Tulevikus: Planeeritud tegevused partnerkoolide külastusele Eestisse 2018. aasta mais asuvad siin.